Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City firmy Arcadis
Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni firmy POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.

Sprostowanie z dnia 01 listopada 2017  ⋅  2017/1975

Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2017/1975 z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającej, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla kadmu w diodach elektroluminescencyjnych (LED) dokonujących konwersji długości fali światła w systemach wyświetlania ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281 z dnia 31 października 2017 r. ) Sprostowanie z dnia 01 listopada 2017 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 01 listopada 2017 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony