Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.05.2022 17 maja 2022

Sprostowanie z dnia 27 stycznia 2022  ⋅  1330/2014

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1330/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej meptyldinokap, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 359 z dnia 16 grudnia 2014 r. ) Sprostowanie z dnia 27 stycznia 2022 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 27 stycznia 2022 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony