Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Przeciwdziałanie suszy i mikroinstalacje - to priorytety Banku Ochrony Środowiska

   Powrót       3 pytania do       18 czerwca 2020   

O tym, że odpowiedzialne inwestowanie w ekologiczne inwestycje przynosi korzyści dla ludzi, biznesu i środowiska w rozmowie z Bogusławem Białowąsem, prezesem Banku Ochrony Środowiska w latach 2017-2020.

Bogusława Białowąsa 3 pytania do…
Bogusława Białowąsa,
Prezesa Banku Ochrony Środowiska w latach 2017-2020.

Zacznijmy od bieżących problemów z suszą i konieczności zwiększania retencji wody. Tego rodzaju starania każdy może podejmować także we własnym zakresie. Wystarczy pomysł i zastrzyk gotówki. Jakie rozwiązania w tym kontekście mają obecnie banki?

Odpowiedzią na potrzeby rynku jest uruchomiona w czerwcu EKOpożyczka „Nasza woda” Banku Ochrony Środowiska. Umożliwia ona uzyskanie wsparcia m.in. na budowę instalacji służących pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, a także instalacji oraz obiektów służących retencjonowaniu wód. Jest rozwiązaniem przygotowanym przez Bank w tzw. pakiecie Klimat+. Pożyczka „Nasza woda” poszerza pakiet finansowania inwestycji proekologicznych dla klientów indywidualnych. Przypomnę, że dużą popularnością cieszą się kredyty BOŚ przeznaczone na  wymianę źródeł ciepła i termomodernizację oraz na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

  • Skąd się wziął pomysł na pożyczkę na finansowanie tzw. małej retencji?
BOŚ wprowadzając Eko-pożyczkę „Nasza woda” zachęca do rozważenia zielonych inwestycji i umożliwia ich realizację. Wspiera w ten sposób zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi i zrównoważony rozwój. Inwestycje pozwalające na retencjonowanie wody lub jej pozyskiwanie w dłuższej perspektywie, znacząco odciążą domowy budżet oraz przyczynią się do poprawy niekorzystnego bilansu wodnego w naszej najbliższej okolicy. Sfinansowaniu tego typu pomysłów mogą służyć nie tylko programy rządowe, ale również oferta finansowa przygotowana przez banki. Produkty BOŚ są dostosowane do aktualnych potrzeb, dzięki temu, że Bank ma w swoich strukturach dedykowanych inżynierów-ekologów oraz cały pion Ekologii i Klimatu, który zajmuje się działalnością poświęconą ochronie środowiska.

Oferta pożyczek i kredytów proekologicznych na rynku jest bogata. Dlaczego warto zapoznać się z propozycjami BOŚ?

BOŚ ochronę środowiska ma niejako wpisaną w swoje DNA. Jest instytucją, która została powołana do życia blisko 30 lat temu właśnie po to, aby wspierać system finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. I konsekwentnie realizuje swoją misję polskiego EKO Banku, przez ostatnie lata rozwijając ofertę produktową na potrzeby finansowania projektów związanych z ochroną środowiska. Obecnie EKOpożyczki i EKOkredyty stanowią już ponad 1/3 portfela kredytowego Banku. Finansowanie przedsięwzięć proekologicznych w BOŚ obejmuje wszystkie dziedziny ochrony środowiska i wspiera realizację celów krajowych w zakresie m.in. rozwoju odnawialnych źródeł energii, podnoszenia efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarki obiegu zamkniętego, termomodernizacji i poprawy jakości powietrza.

  • Na czym Bank Ochrony Środowiska opiera swoją działalność?
Działalność biznesowa Banku oparta jest na zasadach poszanowania środowiska naturalnego. Tworzy on proekologiczne rozwiązania dla klientów w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Od początku swojej działalności Bank zawarł ponad 21 mld zł transakcji proekologicznych, które wygenerowały inwestycje o wartości ponad 51 mld zł. Równocześnie Bank dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizacji do działań służących jego ochronie.
  • Czy taki model biznesowy się opłaca?
Wyniki mówią same za siebie. Ten model biznesowy przełożył się na ponad trzykrotny wzrost wyniku netto, który w 2019 roku przekroczył 80 mln zł wobec 24,4 mln w 2017 r. I kwartał tego roku potwierdził, że Bank został dobrze przygotowany na zaabsorbowanie negatywnych efektów zdarzeń zewnętrznych, które dotknęły gospodarkę w końcówce marca. Wzrost sumy bilansowej oraz rekordowy kwartalny wynik na działalności bankowej, udowodniły że BOŚ odzyskał równowagę i wrócił na ścieżkę wzrostu.

W czerwcu zakończyła się Pana 3-letnia kadencja prezesa Banku Ochrony Środowiska. Jak można ją podsumować?

BOŚ przez ostatnie lata konsekwentnie stawiał na realizację swojej misji polskiego EKO Banku. Skoncentrowaliśmy się na rozwoju oferty produktowej na potrzeby finansowania projektów związanych z ochroną środowiska. Postawiliśmy na ekologiczną specjalizację i podnieśliśmy wydajność biznesową przy jednoczesnej silnej kontroli w obszarze ryzyka. W czasie mojej kadencji nastąpiła w banku zarówno duża zmiana modelu biznesowego, jak i samej organizacji. Dzięki temu BOŚ jest teraz na etapie dalszego rozwoju. Mogę z satysfakcją uznać, że zrealizowałem swoją misję, której podjąłem się trzy lata temu.

BOŚ S.A. - jesteśmy polskim bankiem. Od prawie 30 lat uczymy Polaków, jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla klientów indywidualnych tworzymy innowacyjne produkty bankowe, do których dodajemy „zielone korzyści" - z zyskiem dla ich osobistych finansów. Nasza oferta produktowa regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej. Klientom korporacyjnym oferujemy preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Od początku swej działalności BOŚ udzielił ponad 21,1 mld zł kredytów proekologicznych.
BOŚ S.A.
▲  Do góry strony