Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Inspiracje dla miast i światowej klasy prelegenci – konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO

   Powrót       Reportaż promocyjny       27 listopada 2017   

Dwa dni, ponad 500 zarejestrowanych uczestników, 16 sesji, kilkudziesięciu prelegentów z Polski i Europy – tak najkrócej można podsumować Międzynarodową Konferencję „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, która odbyła się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju miast. Mogą one zainspirować przedstawicieli instytucji i samorządów do podejmowania nowych wyzwań w tej dziedzinie.

Lokalne władze, instytucje, świat nauki i biznesu

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu i władz lokalnych oraz innych państwowych instytucji, reprezentanci organizacji pozarządowych, a także eksperci ze świata nauki i biznesu. Konferencja została zorganizowana przez Centrum UNEP/ GRID-Warszawa i dofinansowana ze środków NFOŚiGW.  Współorganizatorami wydarzenia są ECO-MIASTO i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Podczas otwarcia konferencji przemawiali przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska: ambasador Francji Pierre Lévy, wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Kamieński, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska.

Cele zrównoważonego rozwoju

Jan Dusik, reprezentujący Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska przypomniał cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Ich realizacja ma sprzyjać budowie zrównoważonej przyszłości oraz ograniczeniu ubóstwa na świecie. Wiele z tych celów odnosi się do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Ekspert zwrócił uwagę na to, że miasta są odpowiedzialne za 75% emisji gazów cieplarnianych, dlatego bardzo wiele zależy od wdrażanych przez nie rozwiązań.

[+]

Częścią konferencji była uroczystość wręczenia nagród w konkursie ECO-MIASTO, którego celem jest promowanie i nagradzanie najlepszych praktyk polskich miast w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przyznano 12 nagród oraz 16 wyróżnień. W gronie laureatów znalazły się Gdynia, Jaworzno, Częstochowa, Leszno, Wołomin, Karlino, Katowice, Ostrów Wielkopolski, Lublin i Kartuzy. [Więcej informacji]

Kluczowe działania w ciągu najbliższych pięciu lat

Program konferencji obejmował także sesje plenarne oraz warsztatowe, odbywające się w mniejszych grupach. Dyskutowano m.in. o gospodarce zasobami, zrównoważonej konsumpcji, zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, jakości powietrza czy inteligentnych systemach transportu.

Pierwszego dnia, podczas sesji dotyczącej adaptacji do zmian klimatu, przedstawicielka Paryskiej Agencji Klimatycznej Anne Girault podkreślała, że kluczowe działania muszą być podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat, aby ograniczyć problemy, z jakimi będą mierzyć się mieszkańcy w roku 2050.

W drugim dniu konferencji, podczas sesji „Miasto a gospodarka zasobami” przedstawiciel Fundacji Ellen MacArthur Łukasz Holec zwrócił m.in. uwagę, że motorem napędowym gospodarki o obiegu zamkniętym jest rewolucja technologiczna, a inspiracją może być sama natura, która nie marnotrawi żadnych zasobów.

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO to międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.
Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.
Za treść artykułu odpowiada wyłącznie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
▲  Do góry strony