Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Nowe prawo wodne impulsem do nowych inwestycji w branży

   Powrót       3 pytania do       30 kwietnia 2018   

Uchwalenie nowego Prawa wodnego, utworzenie Wód Polskich, zmiany w finansowaniu gospodarki wodnej - to tylko niektóre z ważnych zmian, których świadkiem byliśmy w minionym roku. O tym, jakie znaczenie miały te decyzje dla branży wod-kan, opowiada Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Doroty Jakuty 3 pytania do…
Doroty Jakuty,
Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Ostatni rok był dość burzliwy dla branży wod-kan: uchwalono nowe Prawo wodne, zaszło wiele zmian administracyjnych dotyczących zarządzania wodami. Jak Pani ocenia tę ewolucję?

Tak, 2017 rok był czasem wielkich zmian prawa, dużej reformy gospodarki wodnej, w tym również realizacji usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powołano ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. W związku z podziałem państwa na obszary dorzeczy, regiony wodne i zlewnie, utworzono Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Dzisiaj wiemy, że Wody Polskie są również regulatorem taryf opłat za wodę i ścieki. Nastąpiła zmiana systemowa finansowania gospodarki wodnej. W miejsce opłat środowiskowych wprowadzono opłaty za usługi wodne. Wprowadzono opłaty za utraconą retencję w miejscach, gdzie nie ma systemu kanalizacji deszczowej.

Poza zmianą systemu opłat, ważną dla branży konsekwencją, ujętą w Prawie Wodnym, było przekazanie kompetencji w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ministrowi właściwemu do spraw gospodarowania wodami. Początkowo był to sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, obecnie jest to Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kolejna istotna zmiana to wyłączenie wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków, stwarzające tym samym wątpliwości co do podstawy prawnej ustalania taryf za wody opadowe i roztopowe.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” aktywnie uczestniczyła w opiniowaniu każdej z wersji projektu ustawy Prawo wodne. Głośno mówiliśmy o konsekwencjach finansowych drastycznego wzrostu opłat za pobór wód wynikających ze stawek ujętych w pierwszej wersji projektu ustawy. Stawki były obniżane dwukrotnie. Zgłosiliśmy szereg merytorycznych propozycji konkretnych zapisów. Niestety, większość uwag zgłaszanych przez stronę społeczną nie była przez ustawodawcę i komisje sejmowe oraz senackie uwzględniana. A szkoda, bo gdyby zechciano pochylić się nad zgłaszanymi propozycjami, być może nie trzeba by było nowelizować Prawa wodnego krótko po jego uchwaleniu.

Jak reaguje branża? Czy wprowadzone reformy mają wpływ na interesy firm?

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków (cyt. z ustawy). Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przy określaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków planują przychody w wysokości zabezpieczającej zarówno realizację ww. zadań, jak i dalszy rozwój danego przedsiębiorstwa.

Mając świadomość misji i poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych obowiązków, branża koncentruje się na ich wypełnianiu i czyni to w najlepszej wierze w każdym otoczeniu prawnym. Mamy świadomość, iż w przypadku regulacji prawnych jest czas pracy nad projektami ustaw, a po uchwaleniu, czas ich stosowania. I tak branża podchodzi do uchwalonego Prawa wodnego czy do znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jak w tym kontekście zapowiadają się nadchodzące Targi WOD-KAN? Czy będą się różniły od poprzednich edycji?

Uchwalenie Prawa wodnego to jeden z warunków uruchomienia kolejnej transzy środków unijnych na inwestycje wod-kan. W kontekście przyszłych inwestycji dobre wiadomości docierają do branży również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uwzględniając powyższe uwarunkowania, z optymizmem patrzę na kolejną, dwudziestą szóstą już edycję Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia wystawy: jestem przekonana, że Wystawcy jak zwykle zaskoczą nas swoją ofertą i wyjątkową aranżacją stoisk.

Już po raz trzeci Targom towarzyszyć będą obrady Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water z interesującym programem oraz uroczystą galą. Nie zabraknie nowych propozycji. Na tegorocznej wystawie zadebiutuje Strefa Nowych Technologii, czyli miejsce prezentacji najnowszych rozwiązań w branży wod-kan. Tu odbywać się będą sesje tematyczne z udziałem wystawców zgłaszających produkty do nagrody GRAND PRIX. Dzięki panelom tematycznym prowadzonym przez moderatorów i ekspertów, wszyscy zainteresowani pozyskają wiedzę o rynkowych nowinkach i najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. 

Drugą nową inicjatywą będzie Strefa Zarządzania WOD-KAN. Tematy z zakresu zarządzania, finansów, inwestycji, zarządzania procesowego, marketingu i uwarunkowań prawnych omawiane będą przez ekspertów w tych dziedzinach. Uczestników zaprosimy do udziału w dyskusjach, wymiany doświadczeń i szukania odpowiedzi na ważne dla menedżerów pytania. Po rocznej przerwie powraca wspólne stoisko-punkt konsultacyjny Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tradycyjnie już pojawi się stoisko Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, gdzie nasi eksperci będą udzielali bezpłatnych konsultacji ekonomiczno-prawnych.

Podczas targowych wieczorów uczestnicy spotkają się, trochę mniej oficjalnie, w bydgoskim klubie SODA podczas klubowej nocy oraz na Biesiadzie Targowej w urokliwej scenerii Wyspy Młyńskiej. Staramy się, aby nasza oferta dopasowana była do oczekiwań tak wystawców, jak i zwiedzających.

Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających – specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
▲  Do góry strony