Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Sopot stawia na efektywność energetyczną z wyższej półki

   Powrót       Reportaż promocyjny       14 maja 2018   

Termomodernizacja jest najważniejszym filarem efektywności energetycznej budynków. Ale dopiero jej połączenie z systemem zarządzania energią przez wiele lat, z wymianą oświetlenia oraz z modernizacją wielu budynków równocześnie prowadzi do efektu skali, mającego przynieść 49% oszczędności ciepła i 64% oszczędności oświetlenia. Takiego wyboru dokonał Sopot, podpisując w 2018 roku umowę o PPP z konsorcjum spółek z grupy Engie.

Efektywność energetyczna to nie tylko termomodernizacja

17 kwietnia 2018 roku konsorcjum spółek Kaliente, ENGIE Services oraz IZIM podpisało z miastem Sopot umowę na termomodernizację 25 budynków użyteczności publicznej: 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków kultury oraz Domu Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Umowa obejmuje kompleksową termomodernizację, a następnie wdrożenie nowoczesnego Systemu Zarządzania Energią.

11 budynków poddanych zostanie głębokiej temomodernizacji. We wszystkich 25 budynkach przeprowadzone zostaną prace mające na celu wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz wdrożony zostanie System Zarządzania Energią, umożliwiający m.in. pomieszczeniowe sterowanie energią oraz zainstalowanie systemu ECOPanel, pozwalającego na centralne zarządzanie energią wszystkich budynków. Ponadto w 15 budynkach zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne.

Firma ENGIE wygrała przetarg dla przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu i oryginalnym zastosowaniom technicznym. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie - zdobyte zarówno w Polsce, jak i zagranicą - dzięki którym jesteśmy w stanie celnie ocenić sytuację każdego budynku i dopasować do niej istniejące rozwiązania. 

Paweł Szykowny, Dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej ENGIE Polska

Gwarancja oszczędności i inteligentne zarządzanie

Termomodernizacja wielu budynków w krótkim czasie, modernizacja oświetlenia oraz instalacje fotowoltaiczne mają zagwarantować - zgodnie z podpisaną umową - oszczędność 49% ciepła i 64% energii zużywanej na oświetlenie. Po dwóch latach prac budowlanych, liczniki mediów w budynkach zostaną włączone do ECOPanelu - systemu umożliwiającego zbieranie i analizę danych dotyczących zużycia energii.

Następnie firma ENGIE będzie zarządzać efektywnością energetyczną tych budynków przez 13 lat, reagując na ewentualne straty energii, analizując dane, porównując je z innymi budynkami. 

Takie rozwiązanie daje gwarancję poprawnie wykonanej termomodernizacji oraz pozwala monitorować jej efekty, dzięki czemu uzyskana zostanie wiedza na temat najlepszych rozwiązań, mogących znaleźć zastosowanie także w innych, nie objętych umową, budynkach.

Sopot jest uzdrowiskiem i od wielu lat konsekwentnie prowadzimy działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń. Już w latach 90. rozpoczęliśmy realizację programu stopniowej modernizacji źródeł ciepła poprzez ich wymianę. Wspieramy również rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej.
Miasto zostało także sygnatariuszem „Porozumienia Burmistrzów”, którego członkostwo zobowiązuje nas do osiągniecia określonych poziomów oszczędności energii i wykorzystania energii odnawialnej.
Do tej pory została przeprowadzona termomodernizacja 17 budynków publicznych. Teraz sięgamy do kolejnych, nowoczesnych rozwiązań z zakresu Smart City, które pozwolą nam jeszcze bardziej wykorzystać potencjał oszczędności energetycznej budynków.

Liczymy, iż w wyniku realizacji tego projektu, osiągniemy oszczędności finansowe na poziomie ok. miliona zł rocznie. Liczymy także na korzyści środowiskowe - redukcję emisji gazów cieplarnianych do otoczenia o 771,31 ton dwutlenku węgla rocznie oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ponad 3 mln kWh rocznie.

Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu

Umowa o PPP: zminimalizowane ryzyko, korzyści dla obu stron

Po trwającym półtora roku dialogu konkurencyjnym, miasto Sopot i konsorcjum spółek z grupy ENGIE podpisały umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Partner prywatny ma za zadanie sfinansowanie, zaprojektowanie, realizację oraz eksploatację i zarządzanie powstałą infrastrukturą; cała inwestycja będzie kosztowała 37,5 mln zł brutto.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane będzie przekazywane partnerowi sukcesywnie przez okres 15 lat i pochodzić będzie z wygenerowanych oszczędności finansowych, wynikających ze zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Część wynagrodzenia dla partnera prywatnego będzie przekazywana również ze środków unijnych, gdyż Miasto Sopot uzyskało na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł.


W czasie negocjacji zidentyfikowano i odpowiednio opisano w umowie wszystkie możliwe ryzyka związane z inwestycją. Zagwarantowane też zostały wspomniane wyżej oszczędności energii; niespełnienie tego warunku będzie się wiązało z dopłatami ze strony firmy ENGIE. Innowacyjnym rozwiązaniem jest fakt, że koszty finansowe są regularnie waloryzowane, zależnie od zmian stopy procentowej uzależnionej od trzymiesięcznego WIBORu. Wszystko to oznacza, że do 2033 roku, do kiedy będzie obowiązywała umowa, jej wartość będzie dostosowywana do zmian zachodzących na rynku finansowym i energetycznym.

Podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym między konsorcjum spółek z grupy ENGIE a miastem Sopot
ENGIE łączy kompetencje z zakresu efektywności energetycznej, technicznego utrzymania obiektów, projektowania i wykonawstwa oraz wytwarzania, przesyłu energii, a także źródeł odnawialnych. Takie połączenie kompetencji wraz z zaangażowaniem w rozwiązania cyfrowe daje nam możliwość zaproponowania naszym klientom wsparcia na każdym etapie projektu. ENGIE pragnie być aktywnym partnerem zarówno dla miast, inwestorów, przedsiębiorców, jak i mieszkańców, dostarczając im rozwiązania związane z podnoszeniem jakości codziennego życia, poszanowaniem energii czy obniżaniem kosztów działania.
ul. Czerniakowska 58, 00-717 Warszawa
▲  Do góry strony