Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Ćwierćwiecze dobrych interesów: branża WOD-KAN ma się doskonale

   Powrót       Reportaż promocyjny       17 kwietnia 2017   

Ćwierćwiecze dobrych interesów:
branża WOD-KAN ma się doskonale

Dorota Jakuta Dorota Jakuta
Prezes Izby Gospodarczej
„Wodociągi Polskie”

Bydgoskie Targi Wod-Kan to jedno z najważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce. Jaką ewolucję przeszły one w ciągu dwudziestu pięciu lat istnienia? Co się zmieniło?

Organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń miały - patrząc z dzisiejszej perspektywy – skromny start. Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy zaprezentowało się wtedy 69 Wystawców. Niewielu, ale był to przecież rok 1993, jako kraj budziliśmy się z cywilizacyjnego zapóźnienia, dopiero rozpoczynał się gwałtowny rozwój całej polskiej gospodarki. Z funduszy przedakcesyjnych zaczęły płynąć środki finansowe, z których zaczęła korzystać również nasza branża, budująca oczyszczalnie ścieków, rozbudowująca sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz stacje uzdatniania wody. Sektorowi potrzebny był dostęp do nowości technicznych oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami, wymiana doświadczeń, rozmowy biznesowe. Targi bydgoskie na te potrzeby odpowiedziały. Dlatego sam pomysł organizacji Targów okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejne edycje przynosiły wzrost zainteresowania ekspozycją zarówno ze strony Wystawców, jak i branży wodociągowo-kanalizacyjnej, samorządów, pracowników nauki. Coraz bardziej rosło międzynarodowe znaczenie imprezy.

Zmieniła się także lokalizacja: od kilku lat Targi WOD-KAN odbywają się na terenie nowoczesnej i profesjonalnej hali Centrum Wystawienniczo-Targowego w bydgoskim Myślęcinku, w otoczeniu malowniczego leśnego krajobrazu. Targom towarzyszą ważne konferencje, prezentacje i spotkania, które na stałe wpisały się do kalendarzy pracowników branży.

Dzięki dwudziestu pięciu latom wytrwałej pracy, Targi bydgoskie mają dziś tę niezwykłą atmosferę święta, radości ze spotkania przyjaciół, dając jednocześnie poczucie, że wszyscy bierzemy udział w ważnym wydarzeniu wpływającym na postęp i rozwój cywilizacyjny całego kraju.

Kogo będzie można spotkać na targach? Jakie technologie będą na nich prezentowane?

Na Targach WOD-KAN spotykają się przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, świata nauki i polityki oraz producentów i dostawców usług branżowych.

Na przestrzeni lat nastąpiła ewolucja produktów i usług prezentowanych podczas wystawy. Producenci przedstawiają coraz bardziej nowoczesne maszyny i urządzenia; są one bardziej wydajne, bardziej ekonomiczne, dokładniejsze, a często naprawdę innowacyjne.

Wiemy już, że na tegorocznych targach WOD-KAN spotkać będzie można przedstawicieli producentów i usług w zakresie: systemów i urządzeń służących uzdatnianiu wody, oczyszczania ścieków, urządzeń i technik pomiarowych, regulacji i analiz. Pojawią się także dostawcy usług w zakresie informatyki i automatyki. Oraz oczywiście producenci maszyn i urządzeń służących do budowy, naprawy i utrzymania sieci, pomp, mieszadeł i armatury, a także przedstawiciele firm oferujących usługi i urządzenia w zakresie regeneracji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych. Będą producenci rur, studni i kształtek do budowy sieci wod-kan. Wystawcy będą mogli zobaczyć pojazdy specjalistyczne, sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.

Warto dodać, że choć na targach wystawiać się będą przede wszystkim Polacy, nie zabraknie nam firm z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Słowacja, Turcja, Białoruś, Serbia, Izrael, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Litwa. To oczywiście stan na dziś - nabór wystawców jeszcze trwa, choć nie ukrywam, że zostały już tylko pojedyncze miejsca ekspozycji. Być może za trzy lata będziemy musieli stawiać obok istniejącej Hali halę namiotową?

Jak ocenia Pani perspektywy rozwoju branży w Polsce na najbliższe lata?

W tej chwili branża wodociągowo–kanalizacyjna jest największym graczem na rynku usług komunalnych. O jej sile świadczą inwestycje, ilość zatrudnionych w niej osób oraz przychody, jakie generuje. Jesteśmy jedynymi dostarczycielami usług komunalnych, którzy w pełni wykorzystali okres transformacji oraz możliwości, jakie dała nam Unia Europejska.

Po wstąpieniu do UE, polski sektor wod-kan zrealizował ambitny program inwestycyjny, a krajowa infrastruktura pod wieloma względami może służyć za wzór. Zrealizowano ponad 80 tys. km sieci wodociągowej, niemal 92 tys. km sieci kanalizacyjnej, wybudowano bądź zmodernizowano ponad 1800 komunalnych oczyszczalni ścieków. Dzięki tym inwestycjom, o ponad 3 miliony zwiększyła się liczba osób, którym dostarczana jest woda z sieci wodociągowej i o niemal 9 mln zwiększyła się liczba osób podłączonych do zbiorczych systemów odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo, ścieki te oczyszczane są najlepszymi dostępnymi technologiami, które pozwalają optymalnie chronić środowisko naturalne. Ten wielki program inwestycyjny kosztował prawie 90 mld zł. A przed nami kolejne wyzwania: ostatnia Aktualizacja KPOŚK zawiera wykaz zadań na kwotę prawie 30 mld zł!

Przyszłość branży wod-kan to także wyzwania wynikające z prowadzenia działalności w oparciu zasadę circular economy. Będzie ona również ważnym elementem w ogniwie smart cities, czyli inteligentnych miast.

XXV Targi WOD-KAN - 16-18 maja 2017 - Bydgoszcz
Poznaj program i wystawców!
Ostatnia aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zakłada na najbliższe lata inwestycje o wartości 30 mld zł. Branża wod-kan rozwija się bardzo dynamicznie, co najlepiej będzie można zobaczyć w maju podczas XXV Międzynarodowych Targów WOD-KAN w Bydgoszczy.

Bydgoskie Targi Wod-Kan to jedno z najważniejszych wydarzeń tej branży w Polsce. Jaką ewolucję przeszły one w ciągu dwudziestu pięciu lat istnienia? Co się zmieniło?

Organizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń miały - patrząc z dzisiejszej perspektywy – skromny start. Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy zaprezentowało się wtedy 69 Wystawców. Niewielu, ale był to przecież rok 1993, jako kraj budziliśmy się z cywilizacyjnego zapóźnienia, dopiero rozpoczynał się gwałtowny rozwój całej polskiej gospodarki. Z funduszy przedakcesyjnych zaczęły płynąć środki finansowe, z których zaczęła korzystać również nasza branża, budująca oczyszczalnie ścieków, rozbudowująca sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz stacje uzdatniania wody. Sektorowi potrzebny był dostęp do nowości technicznych oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z producentami, wymiana doświadczeń, rozmowy biznesowe. Targi bydgoskie na te potrzeby odpowiedziały. Dlatego sam pomysł organizacji Targów okazał się strzałem w dziesiątkę. Kolejne edycje przynosiły wzrost zainteresowania ekspozycją zarówno ze strony Wystawców, jak i branży wodociągowo-kanalizacyjnej, samorządów, pracowników nauki. Coraz bardziej rosło międzynarodowe znaczenie imprezy.

Zmieniła się także lokalizacja: od kilku lat Targi WOD-KAN odbywają się na terenie nowoczesnej i profesjonalnej hali Centrum Wystawienniczo-Targowego w bydgoskim Myślęcinku, w otoczeniu malowniczego leśnego krajobrazu. Targom towarzyszą ważne konferencje, prezentacje i spotkania, które na stałe wpisały się do kalendarzy pracowników branży.

Dzięki dwudziestu pięciu latom wytrwałej pracy, Targi bydgoskie mają dziś tę niezwykłą atmosferę święta, radości ze spotkania przyjaciół, dając jednocześnie poczucie, że wszyscy bierzemy udział w ważnym wydarzeniu wpływającym na postęp i rozwój cywilizacyjny całego kraju.

Kogo będzie można spotkać na targach? Jakie technologie będą na nich prezentowane?

Na Targach WOD-KAN spotykają się przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, świata nauki i polityki oraz producentów i dostawców usług branżowych.

Na przestrzeni lat nastąpiła ewolucja produktów i usług prezentowanych podczas wystawy. Producenci przedstawiają coraz bardziej nowoczesne maszyny i urządzenia; są one bardziej wydajne, bardziej ekonomiczne, dokładniejsze, a często naprawdę innowacyjne.

Wiemy już, że na tegorocznych targach WOD-KAN spotkać będzie można przedstawicieli producentów i usług w zakresie: systemów i urządzeń służących uzdatnianiu wody, oczyszczania ścieków, urządzeń i technik pomiarowych, regulacji i analiz. Pojawią się także dostawcy usług w zakresie informatyki i automatyki. Oraz oczywiście producenci maszyn i urządzeń służących do budowy, naprawy i utrzymania sieci, pomp, mieszadeł i armatury, a także przedstawiciele firm oferujących usługi i urządzenia w zakresie regeneracji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych. Będą producenci rur, studni i kształtek do budowy sieci wod-kan. Wystawcy będą mogli zobaczyć pojazdy specjalistyczne, sprzęt zabezpieczający oraz ratowniczy.

Warto dodać, że choć na targach wystawiać się będą przede wszystkim Polacy, nie zabraknie nam firm z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Słowacja, Turcja, Białoruś, Serbia, Izrael, Szwecja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Litwa. To oczywiście stan na dziś - nabór wystawców jeszcze trwa, choć nie ukrywam, że zostały już tylko pojedyncze miejsca ekspozycji. Być może za trzy lata będziemy musieli stawiać obok istniejącej Hali halę namiotową?

Jak ocenia Pani perspektywy rozwoju branży w Polsce na najbliższe lata?

W tej chwili branża wodociągowo–kanalizacyjna jest największym graczem na rynku usług komunalnych. O jej sile świadczą inwestycje, ilość zatrudnionych w niej osób oraz przychody, jakie generuje. Jesteśmy jedynymi dostarczycielami usług komunalnych, którzy w pełni wykorzystali okres transformacji oraz możliwości, jakie dała nam Unia Europejska.

Po wstąpieniu do UE, polski sektor wod-kan zrealizował ambitny program inwestycyjny, a krajowa infrastruktura pod wieloma względami może służyć za wzór. Zrealizowano ponad 80 tys. km sieci wodociągowej, niemal 92 tys. km sieci kanalizacyjnej, wybudowano bądź zmodernizowano ponad 1800 komunalnych oczyszczalni ścieków. Dzięki tym inwestycjom, o ponad 3 miliony zwiększyła się liczba osób, którym dostarczana jest woda z sieci wodociągowej i o niemal 9 mln zwiększyła się liczba osób podłączonych do zbiorczych systemów odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo, ścieki te oczyszczane są najlepszymi dostępnymi technologiami, które pozwalają optymalnie chronić środowisko naturalne. Ten wielki program inwestycyjny kosztował prawie 90 mld zł. A przed nami kolejne wyzwania: ostatnia Aktualizacja KPOŚK zawiera wykaz zadań na kwotę prawie 30 mld zł!

Przyszłość branży wod-kan to także wyzwania wynikające z prowadzenia działalności w oparciu zasadę circular economy. Będzie ona również ważnym elementem w ogniwie smart cities, czyli inteligentnych miast.

XXV Targi WOD-KAN - 16-18 maja 2017 - Bydgoszcz Poznaj program i wystawców!
▲  Do góry strony