Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

UV: najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku metoda dezynfekcji wody

a+a-    Powrót       Reportaż promocyjny       18 września 2017   

Wymogi dotyczące jakości wody, narzucone przez europejskie dyrektywy oraz Prawo Wodne, są coraz bardziej restrykcyjne. Skutki uboczne chlorowania (powstawanie rakotwórczych produktów, zagrożenie dla środowiska naturalnego, zatrucia, mutacje genowe prowadzące do chorób genetycznych), skomplikowana eksploatacja samego chloru oraz częsta konieczność dechloracji powodują, że coraz częściej odchodzi się od tej technologii dezynfekcji wody. Alternatywą jest niepozbawione zagrożeń sanitarnych ozonowanie – choć koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są tu bardzo wysokie – oraz dezynfekcja ultrafioletem: najbardziej ekonomiczna i przyjazna środowisku metoda.

Dezynfekcja wody, ścieków, powietrza promieniowaniem UV

Technologia UV znajduje zastosowanie w dezynfekcji wody ze źródeł podziemnych, przygotowaniu wody pitnej z wód powierzchniowych, dezynfekcji ścieków komunalnych i przemysłowych, a nawet dezynfekcji powietrza i powierzchni. W USA 65% działających i 95% projektowanych oczyszczalni ścieków sięga właśnie po tę łatwą w obsłudze technologię.

O ile metoda nie jest nowa, często obserwuje się jej niewystarczalność, wynikającą z braku wiedzy, doświadczenia lub doradztwa. Niepoprawna ilość urządzeń UV, źle dobrany ich typ lub ilość lamp UV mogą spowodować, że dezynfekcja nie będzie skuteczna lub np. "nie uderzy" we właściwe bakterie, nie likwidując tych zagrażających zdrowiu i środowisku. Dlatego niezbędne jest sięganie do ekspertów oraz usług firm mających duże doświadczenie we wdrażaniu systemów UV na całym świecie.

Także różnorodność warunków klimatycznych wymusza różnice w wykonaniu urządzeń dla oczyszczalni ścieków. I tak na przykład w krajach o łagodnym klimacie z niedługimi chłodnymi okresami z powodzeniem eksploatowane są systemy UV typu kanałowego, lokujące urządzenia na otwartym powietrzu. W  celu  uzyskania skutecznej dezynfekcji, dobór urządzeń przeprowadza się, uwzględniając współczynnik przepuszczania przez wodę promieniowania UV (transmitancja [Ʈ]), wydajność systemu oraz spadek ciśnienia.

Parametry wymagane dla doboru urządzeń UV:
Woda pitna: Wydajność. Parametry jakości wody (transmitancja UV, mętność, barwa, utlenialność). Kryteria dezynfekcji.
Ścieki: Wydajność. Parametry jakości wody (transmitancja UV, zawiesina, chemiczne zapotrzebowanie tlenowe (ChZT), stężenie soli żelaza). Kryteria dezynfekcji.

[+]

Podstawowym źródłem promieniowania UV stosowanym w dezynfekcji wody i ścieków są lampy średniociśnieniowe i lampy niskiego ciśnienia (rtęciowe, w tym amalgamatowe lampy niskiego ciśnienia). Lampy średniego ciśnienia posiadają wysoką moc jednostkową (kilka kW), ale mają niższą sprawność η (9-12%) i mniejszą żywotność niż lampy niskiego ciśnienia, których sprawność wynosi ok. η~40%, a jednostkowa moc osiąga 1kW. Systemy UV z lampami amalgamatowymi są niewiele mniej kompaktowe, ale za to są bardziej energooszczędne w porównaniu z systemami wykorzystującymi lampy średniego ciśnienia oraz są łatwiejsze w obsłudze.

61 niezdatnych kąpielisk w 2016 roku

Jakość wody w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych jest w znacznej części określana poprzez jakość wpływających do nich ścieków z miast i zamieszkałych terenów. Ścieki mają istotny wpływ na mikrobiologiczny stan obiektów wodnych i to właśnie od nich pochodzi wiele rodzajów patogennych bakterii, wirusów i pasożytów. W 2016 roku Polska raportowała do Komisji Europejskiej o jakości wody w 201 kąpieliskach. Dodatkowo, Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała 861 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Na 1916 wykonanych w ciągu roku ocen, 61 wskazywało na okresową nieprzydatność wody do kąpieli. W ocenach tych uwzględnia się zbyt intensywne zakwity sinic oraz obecność bakterii i wirusów. Największym zagrożeniem są Enterokoki oraz Escherichia coli. I to właśnie te mikroorganizmy można bezpiecznie usunąć przy użyciu ultrafioletu, dezynfekując ścieki przed ich zrzutem do zbiorników wodnych.

[+]

Ultrafioletowe systemy LIT do dezynfekcji ścieków komunalnych, przemysłowych oraz deszczówki pozwalają na rezygnację z chlorowania i dechloryzacji, eliminując negatywny wpływ na środowisko i ekologię zbiorników wodnych, do których są doprowadzane oczyszczone ścieki.
Systemy do dezynfekcji wody w basenach i w parkach wodnych pozwalają zmniejszyć koncentrację wolnego chloru w niecce basenowej, rozbijają chloraminy. Dezynfekcja UV zapewnia wysoką skuteczność bakteriobójczą w stosunku do mikroorganizmów odpornych na działanie chloru. [Więcej informacji]

Zalety technologii UV

  • Wysoka bakteriobójcza skuteczność w stosunku do szerokiego spektrum mikroorganizmów, bakterii, wirusów, pasożytów i pierwotniaków, także tych odpornych na działanie chloru. Promieniowanie UV likwiduje patogeny chorób zakaźnych takich jak: cholera, tyfus, WZW, grypa i wiele innych.
  • Dezynfekcja UV jest bezpieczna, w odróżnieniu od technologii utleniających (chlorowanie, ozonowanie). Po naświetlaniu w wodzie nie powstają̨ szkodliwe produkty uboczne, nawet w przypadku wielokrotnego przewyższenia wymaganej dawki.
  • Ultrafiolet (254 nm) oddziałuje selektywnie, tylko na mikroorganizmy, nie zmieniając fizyko-chemicznych i organoleptycznych właściwości wody.
  • Promieniowanie UV działa błyskawicznie: czas dezynfekcji w trybie przepływu wynosi od 1-10 sekund.
  • Urządzenia UV są̨ kompaktowe, łatwe w obsłudze, nie wymagają̨ specjalnych środków bezpieczeństwa, są̨ energooszczędne i ekonomiczne.

Firma LIT powstała w 1991 roku. Należy do trójki światowych liderów w dziedzinie projektowania i produkcji systemów UV do dezynfekcji wody, powietrza i powierzchni. Centrum badawczo-produkcyjne znajduję się w Niemczech (w Erfurcie). Firma posiada spółki zależne i przedstawicielstwa odpowiedzialne za sprzedaż i serwis w Holandii, w Chinach, na Węgrzech, w Bułgarii, w Hiszpanii, w Czechach, w Turcji i w Wietnamie. Od niedawna mamy nowe przedstawicielstwo w Polsce. Do dnia dzisiejszego naszymi urządzeniami LIT wyposażono ponad 8000 obiektów na całym świecie, dzięki współpracy ze 170 firmami w 42 krajach.
LIT UV Elektro GmbH Mittelweg 1 - 99428 Isseroda/Thuringen - Niemcy
▲  Do góry strony