Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Współczynnik globalnego ocieplenia - Słownik ochrony środowiska

W

Współczynnik globalnego ocieplenia

(ang. Global Warming Potential – GWP)


GWP w języku polskim funkcjonuje także pod nazwą Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.


GWP porównuje ilość absorbowanego przez określoną masę gazu ciepła do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Współczynnik ten przeliczany jest dla określonego przedziału czasowego, zwykle 100 lat (ale również 20 oraz 500 lat). GWP dla dwutlenku węgla wynosi 1. Tak więc metan przy wartości GWP wynoszącej 30 (dla okresu 100 lat) jest gazem cieplarnianym 30 razy silniejszym niż dwutlenek węgla. GWP może się różnić w zależności od wybranego horyzontu czasowego. 

Ostatnie uaktualnienie: 15.11.2018
▲  Do góry strony

Znajdź hasło