Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Baza BDO - Słownik ochrony środowiska

B

Baza BDO

(Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami)


Zintegrowany system umożliwiający przetwarzanie informacji w formie elektronicznej wprowadzony w celu ograniczenia nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami. System ten umożliwia przedsiębiorcom, których działalność związana jest z gospodarowaniem odpadami, realizację obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości za pomocą środków przekazu elektronicznego.


W skład systemu wchodzi funkcjonujący od dnia 24 stycznia 2018 r. tzw. Rejestr-BDO oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości (uruchomione od 1 stycznia 2020 r.). Przedsiębiorcy obowiązani do posiadania wpisu do Rejestr-BDO wymienieni są w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru Bazy BDO wiązać się może z poniesieniem kar administracyjnych (nawet do 1 mln zł).


Wykonawcą systemu jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, natomiast sam Rejestr-BDO administrowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a prowadzony na bieżąco przez marszałków poszczególnych wójewództw.

Ostatnie uaktualnienie: 24.05.2021
▲  Do góry strony

Znajdź hasło