Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Ciepło właściwe (Cw) - Słownik ochrony środowiska

C

Ciepło właściwe (Cw)

Wartość charakterystyczna dla danej substancji w danej temperaturze tzw. stała materiałowa. Stanowi o wartości energii jaką należy dostarczyć lub odebrać ciału, aby zmienić temperaturę jednostki masy tego ciała o 1 kelwin. Jest współczynnikiem pozwalającym określić skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej. Jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest dżul przez kilogram oraz przez kelwin.


Wartość ta dla wody w stanie ciekłym wynosi około 4200 [J/kgK], dla stanu stałego (lód) i gazowego (para wodna) wartość ta jest o połowę mniejsza i wynosi kolejno 2100 [J/kgK] oraz 2000 [J/kgK].

Ostatnie uaktualnienie: 28.12.2018
▲  Do góry strony

Znajdź hasło