Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku, DNSH - Słownik ochrony środowiska

Z

Zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku, DNSH

(ang. Do No Significant Harm principle, DNSH)


Zasada DNSH leży u podstaw systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej. Ma zastosowanie w kilku aktach prawnych UE. Wskazania dotyczące stosowania zasady zawarto w przepisach dot. taksonomii, gdzie zdefiniowano sześć celów środowiskowych, na które należy zwracać uwagę przy realizacji inwestycji zrównoważonych pod względem środowiskowym. Są to: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi oraz ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów. Dla każdego z celów wymieniono działania, które uznaje się za powodujące znaczące szkody dla środowiska. Zasada znajduje zastosowanie także w ramach Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ostatnie uaktualnienie: 29.03.2023
▲  Do góry strony

Znajdź hasło