Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2023 27 września 2023

Hierarchia postępowania z odpadami - Słownik ochrony środowiska

H

Hierarchia postępowania z odpadami

To kolejność preferowanych priorytetów w przepisach prawa i politykach dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami, której celem jest przede wszystkim konieczność podejmowania działań prewencyjnych w gospodarce odpadami. Zazwyczaj wizualizowana w formie odwróconej piramidy. Hierarchia ta wprowadzona została do porządku prawnego poprzez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów, a następnie transponowana do przepisów krajowych. To pewnego rodzaju wytyczne, mające zastosowanie do postępowania z odpadami. Hierarchia ta obejmuje pięć elementów:


- zapobieganie powstawaniu odpadów


- przygotowywanie do ponownego użycia


- recykling


- inne metody odzysku, np. odzysk energii


- unieszkodliwianie.

Ostatnie uaktualnienie: 10.07.2020
▲  Do góry strony

Znajdź hasło