Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Konwencja Rotterdamska - Słownik ochrony środowiska

K

Konwencja Rotterdamska

(ang. The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)


Konwencja Rotterdamska, formalnie nazywana Konwencją Rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami została przyjęta we wrześniu 1998 r. Jej celem jest promowanie wspólnej odpowiedzialności oraz wysiłków jej Stron w międzynarodowym handlu niebezpiecznymi chemikaliami po to, aby chronić zdrowie i środowisko przed potencjalnym zagrożeniem, jak również przyczyniać się do ich przyjaznego wykorzystania dla środowiska naturalnego.


Obecnie (maj 2019 r.) istnieje 161 stron konwencji i łącznie 50 substancji chemicznych wymienionych w załączniku III, w tym 34 pestycydy, 15 chemikaliów przemysłowych i jedna substancja chemiczna zarówno w kategoriach pestycydów, jak i chemikaliów przemysłowych.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło