Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.02.2024 29 lutego 2024

Mechanizm Wspólnego Wdrażania - Słownik ochrony środowiska

M

Mechanizm Wspólnego Wdrażania

(ang. Joined Implementation - JI)


Jeden z mechanizmów elastyczności Protokołu z Kioto. Pozwala rozwiniętemu państwu lub spółce z rozwiniętego kraju, na sfinansowanie redukcji emisji GHG w innym rozwiniętym kraju. W ramach mechanizmu, ERU (Jednostki Redukcji Emisji), odpowiadające redukcji, są przydzielane podmiotowi finansującemu projekt tak, aby mógł on osiągnąć przypisany mu cel redukcji emisji.


Projekty realizowane są w krajach objętych Protokołem. Co ważne, każdej emisji ERU towarzyszy anulowanie takiej samej kwoty przypisanych uprawnień do emisji CO2 (AAU) w kraju, w którym dokonano redukcji. Operacja ta ma na celu uniknięcie podwójnego efektu domina, w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ostatnie uaktualnienie: 15.11.2018
▲  Do góry strony

Znajdź hasło