Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.06.2023 09 czerwca 2023

Niska emisja - Słownik ochrony środowiska

N

Niska emisja

Emisja pyłów i gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia pochodzą z sektora komunalno-bytowego (pieców grzewczych i kotłowni węglowych) oraz z sektora transportu spalinowego. Powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć należy: dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a także metale ciężkie i pyły zawieszone.


Występowanie niskiej emisji bardzo często utożsamiane jest ze zjawiskiem smogu. Nie są to jednak tożsame pojęcia, ponieważ smog można określić jako zauważalne dla ludzkiego oka zjawisko będące potwierdzeniem występowania na danym obszarze niskiej emisji. Nie oznacza to, że brak smogu równoznaczny jest z brakiem niskiej emisji.

Ostatnie uaktualnienie: 03.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło