Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Przydomowa czyszczalnia ścieków (POŚ) - Słownik ochrony środowiska

P

Przydomowa czyszczalnia ścieków (POŚ)

Zespół urządzeń technicznych, służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w jednym lub kilku gospodarstwach domowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków składają się z tzw. osadnika gnilnego (wstępnego) oraz systemu doczyszczającego. W zależności od rodzaju systemu doczyszczającego wyróznić możemy oczyszczalnie przydomowe z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, ze złożem roślinnym, ze złożem biologicznym, lub oparte o metodę osadu czynnego.


Na skutek procesów zachodzących w tego typu systemach, ścieki najczęsciej oczyszczanne są do postaci wody drugiej klasy czystości, co pozwala na ich bezpieczne odprowadzenie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych (rzek, strumieni, rowów, stawów, jezior).

Ostatnie uaktualnienie: 10.06.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło