Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Opakowanie - Słownik ochrony środowiska

O

Opakowanie

Wprowadzony do obrotu wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, lub materiał, którego podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie towaru w czasie transportu, przechowywania, eksponowania lub stosowania. Opakowania pełnią aktualnie funkcję instrumentu marketingowego, mającego na celu zachęcenie do nabycia towaru. Wyróznić możemy opakowania jednostkowe (opakowanie pojedynczych produktów np. butelki), opakowania zbiorcze (opakowania zawierające wielokrotność opakowań jednostkowych produktów np. kartony) oraz opakowania transportowe (opakowania służące ochronie w czasie transportu i przechowywania np. skrzynie).


Wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu oraz zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888).

Ostatnie uaktualnienie: 07.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło