Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2023 03 października 2023

Organ pomocniczy ds. implementacji (SBI) - Słownik ochrony środowiska

O

Organ pomocniczy ds. implementacji (SBI)

(ang. Subsidiary Body for Implementation, SBI)


SBI jest jednym z dwóch stałych organów pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Prace SBI są w centrum procesu wdrażania wszystkich kwestii związanych z Konwencją, Protokołem z Kioto i Porozumieniem paryskim. W związku z tym program SBI jest kształtowany wokół kluczowych elementów wdrażania, czyli przejrzystości, łagodzenia, adaptacji, finansów, technologii i budowania potencjału. Celem SBI jest ponadto zwiększenie ambicji Stron we wszystkich aspektach jej porządku obrad.

Ostatnie uaktualnienie: 17.06.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło