Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Pozwolenia zintegrowane - Słownik ochrony środowiska

P

Pozwolenia zintegrowane

Instrument formalno prawny wprowadzone do prawa unijnego Dyrektywą Unii Europejskiej nr 96/61/WE zwaną Dyrektywą IPPC wydaną w 1996 roku, natomiast do prawa polskiego zostały transponowane (dostosowane) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Pozwolenia te wymagane są przy prowadzeniu instalacji, której funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości. Pozwolenia zintegrowane zastępować mają cząstkowe pozwolenia środowiskowe, obejmując swym zakresem wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania. Wydaje się je na wniosek prowadzącego instalację na okres nie dłuższy niż 10 lat.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło