Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Ścieki przemysłowe - Słownik ochrony środowiska

Ś

Ścieki przemysłowe

Ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi. Powstają w wyniku procesów technologicznych w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także stanowiące mieszaninę ze ściekami innego podmiotu.

▲  Do góry strony

Znajdź hasło