Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Test reakcji termicznej (TRT) - Słownik ochrony środowiska

T

Test reakcji termicznej (TRT)

(ang. Thermal Response Test)


Pomiar współczynnika efektywnego przewodnictwa cieplnego gruntu, to terenowa (in-situ) metoda ustalania wartości przewodnictwa cieplnego gruntu. Jako wynik testu otrzymujemy wartość przewodności cieplnej, wyrażaną w W/(mK). Badanie ma na celu dostosowanie parametrów projektowanego systemu geotermalnego do rzeczywistych warunków termicznych ziemi. Pomiar trwa około 50 godzin, polega na polega na iniekcji energii cieplnej o znanej wartości do otworu wyposażonego w gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Krążący w zamkniętym układzie czynnik roboczy (np. solanka lub glikol) przekazuje ciepło do gruntu. Podczas badania rejestrowana jest temperatura czynnika roboczego na wlocie i wylocie z GWC.


Test TRT konieczny jest w przypadku realizacji instalacji o mocy powyżej 50 kW (np. dla obiektów użyteczności publicznej).

Ostatnie uaktualnienie: 01.04.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło