Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Słownik ochrony środowiska

P

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Instutucja utworzona na mocy ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości zasobów wodnych, wykonują prawa własności w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych.


Centralną jednostką organizacyjną jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, prócz tego w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego wchodzą Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz zarządy zlewni i nadzory wodne.

Ostatnie uaktualnienie: 03.01.2019
▲  Do góry strony

Znajdź hasło