Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Zabezpieczenie roszczeń - Słownik ochrony środowiska

Z

Zabezpieczenie roszczeń

Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń stanowi formę zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne zastępcze wykonanie działań, do których jest zobowiązany posiadacz odpadów w związku z prowadzonym przez niego zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Zabezpieczenie to stanowić może depozyt, gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową lub polisę ubezpieczeniową. Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji wskazanej we wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń przyporządkowanej do masy odpadów wyrażonej w Mg i kategorii odpadów. Stawki te określono w rozporządzeniu wykonawczym ministra właściwego ds. gospodarki odpadami. 


Konieczność zabezpieczenia roszczeń wprowadzona została wraz z nowelizacją przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami i weszła w życie w 2018 r. 


Ostatnie uaktualnienie: 19.04.2021
▲  Do góry strony

Znajdź hasło