Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - Słownik ochrony środowiska

Z

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Narzędzie rozwoju terytorialnego współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich. Po raz pierwszy wprowadzony został wraz z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. ZIT służyć ma zrównoważonemu rozwojowi tzw. obszarów funkcjonalnych, czyli obszarów dużych miast i przyległych gmin. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie realizują wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce ZIT realizowane są na 24 obszarach w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO).

▲  Do góry strony

Znajdź hasło