Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Kraków w dobrym klimacie – informacja, edukacja, katalog dobrych praktyk

Kraków nie zwalnia tempa w działaniach na rzecz neutralności klimatycznej. Celem kampanii informacyjno-edukacyjnej "Kraków w dobrym klimacie" jest pokazanie mieszkańcom, jakie działania są obecnie realizowane i jakie zostaną podjęte.

   Powrót       09 marca 2022       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

To również zaproponowanie mieszkańcom aktywności, które mają służyć poprawie jakości środowiska naturalnego w ich najbliższym otoczeniu, dzielnicy czy gminie. Ambicje klimatyczne miasta potwierdziły wyniki zakończonego w ub. roku pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Rekomendacje wypracowane w toku jego prac Prezydent Miasta Krakowa uznał za wiążące. Na liście rekomendacji miejsce szczególne znalazły działania edukacyjne i informacyjne, skierowane do mieszkańców.

SegregujeMY, sadziMY, oszczędzaMY, oddychaMY

Odpowiedzią na to jasno sprecyzowane oczekiwanie społeczne jest rozpoczynająca się właśnie całoroczna kampania informacyjno-edukacyjna „Kraków w dobrym klimacie”, wspierająca działania na rzecz klimatu, ochrony środowiska i ekologicznego, zdrowego stylu życia.

Została ona podzielona na cztery etapy, z których każdy będzie poświęcony innej tematyce. Będą to w kolejności chronologicznej: Gospodarka odpadami, Zieleń miejska, Oszczędne gospodarowanie wodą, Efektywność energetyczna, Mobilność miejska i Jakość powietrza. SegregujeMY, sadziMY, oszczędzaMY, oddychaMY – to hasła przewodnie tegorocznej kampanii, odpowiadające jej poszczególnym etapom.

Wielka Lekcja Ekologii i Krakowska Akademia Klimatu już wkrótce

Celem kampanii jest przedstawienie w przystępny sposób negatywnych skutków zmian klimatu, edukacja mieszkańców i kształtowanie oraz utrwalanie pro klimatycznych nawyków i postaw. Ważnym aspektem jest także uświadamianie mieszkańcom oraz przedstawicielom biznesu ich roli w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W każdej z odsłon kampanii planowane są wydarzenia o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, które będą adresowane do poszczególnych grup mieszkańców: uczniów, seniorów, organizacji samorządowych i środowiska biznesu (jak np.: Wielka Lekcja Ekologii, Warsztaty ekologiczne, Krakowska Akademia Klimatu). Będą one organizowane przez wydziały, spółki i jednostki miejskie Urzędu Miasta Kraków. Tematy podejmowane w trakcie kampanii dotyczą obszarów newralgicznych dla transformacji klimatycznej. Pokazują, że jest to wysiłek zbiorowy podejmowany przez urzędników, mieszkańców, przedsiębiorców i środowisko naukowe.

Czytaj: Kraków stawia na efektywność energetyczną

Podstawą skutecznej transformacji klimatycznej miast jest podejście kompleksowe, łączenie działań i sektorów, rozumienie wzajemnych powiązań, szukanie synergii i dodatkowych korzyści, wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i innych uczestników życia społecznego. Skutkiem takiego spojrzenia powinno być podejście sektorowe: łączne i przenikające się realizowanie programów i projektów w obszarach strategicznych: transportu miejskiego, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, czy miejskich terenów zielonych.

Jednym z przykładów działań na rzecz transformacji klimatycznej jest wdrażanie w życie idei "miasta 15-minutowego", w którym podstawowe usługi, jak: sklepy, ośrodki kultury i edukacji, rozrywka czy placówki medyczne znajdują się w takiej odległości od miejsca zamieszkania, by można było do nich dotrzeć w 15 minut pieszo lub rowerem.

Zagrożenia klimatyczne i odpowiedź na nie

Zainicjowanie kampanii „Kraków w dobrym klimacie” jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej przez miasto strategii, zawartej w dokumencie „Plan adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”. Celem jest przyśpieszenie transformacji systemowej miasta, ukierunkowanej na osiągnięcie neutralności klimatycznej, co przejawiać się będzie w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do minimum i wdrażaniu rozwiązań na rzecz czystego, przyjaznego dla mieszkańców środowiska. Kraków ma ambicje, by stać się miejscem przyjaznym do życia w każdym aspekcie: mieszkania, pracy i odpoczynku. Chce zaoferować wszystkim: zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym więcej zieleni, czyste powietrze i wodę oraz sprawniejszy transport. Ewaluacja aktualnej, miejskiej strategii rozwoju wskazała konieczność jej aktualizacji z położeniem nacisku na kwestie klimatyczne.

Główne zagrożenia klimatyczne, z jakimi mierzy się Kraków, związane są z wysokimi temperaturami (fale upałów wzmacniane przez miejskie wyspy ciepła), nierównomiernym rozkładem opadów (długotrwałe okresy bezopadowe powodujące susze, deszcze nawalne i powodzie), a także złą jakością powietrza.

Nawet najlepsza strategia potrzebuje poparcia społecznego

Kraków, podobnie jak inne polskie miasta konsekwentnie wdraża długofalową strategię, która pozwoli sprostać klimatycznym wyzwaniom. Identyfikując największe zagrożenia, przyjmując długoterminowe cele i zobowiązania Kraków realizuje systemowe podejście do transformacji klimatycznej. Zainicjowanie szerokiej kampanii informacyjno-edukacyjnej pokazuje, że miasto w swych staraniach mocno zabiega o szerokie poparcie lokalnej społeczności, zapraszając jej przedstawicieli do współdecydowania o wspólnej przyszłości.

UM KrakówArtykuł powstał we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Badaczki: chrońmy pszczoły w miastach (19 lutego 2024)Mobilizacja dla nowej mobilności. PSPA publikuje propozycje ws. zrównoważonego transportu (01 lutego 2024)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)Co będzie się liczyć w 2023 r.? Zieleń (04 stycznia 2023)Przejażdżka po całym kraju za 49 euro miesięcznie? (10 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony