Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Na transpozycję nowej dyrektywy wodnej pozostał rok. Jakie zmiany wprowadzają odświeżone przepisy?

Dyrektywa ws. wody pitnej nakłada na państwa członkowskie i dostawców m.in. zaostrzone parametry ws. jakości wody. Lepszy dostęp do informacji ma z kolei zachęcić konsumentów do korzystania z wody z kranu w miejsce wody butelkowanej.

   Powrót       24 stycznia 2022       Woda   
woda pitna

Dyrektywa unijna ws. wody pitnej (Drinking Water Directive 2021/2084) jest unowocześnioną wersją poprzedniej dyrektywy ws. wody pitnej (98/83/WE), która obowiązywała przez ostatnie dwadzieścia lat. Do zmian, jakie wprowadzają odświeżone przepisy, odniosła się prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej podczas konferencji “Bezpieczeństwo w samorządach i branży komunalnej”, zorganizowanej 21 stycznia br. przez Abrys.

Wdrożenie dyrektywy (której zapisy obowiązują od 12 stycznia 2021 r.) jest efektem europejskiej inicjatywy obywatelskiej, na rzecz której zebrano ponad 1,6 mln podpisów w 25 krajach Unii Europejskiej, a także Programu sprawności i wydajności regulacyjnej (ang. Regulatory Fitness and Performance Program - REFIT) dyrektywy 98/83/WE. Niemałe znaczenie dla wprowadzenia nowej dyrektywy miały również unijne Cele Zrównoważonego Rozwoju.

- Państwa członkowskie, zgodnie z procedurami legislacyjnymi, mają dwa lata na transpozycję dyrektywy, która stanie się aktem obowiązującym w krajach członkowskich z dniem 13 stycznia 2023 r. - wskazała prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch. - Zgodnie z nową dyrektywą, odpowiedzialność za dostarczenie bezpiecznej wody do konsumenta włączeni są wszyscy interesariusze procesu, od ujęcia do kranu - podkreśliła.

Kluczowe zmiany, które niesie za sobą nowa dyrektywa ws. wody pitnej

Podstawową zmianą podyktowaną nową dyrektywą są wzmocnione normy jakości wody, które są jeszcze bardziej rygorystyczne niż zalecenia WHO (ang. World Health Organisation - Światowa Organizacja Zdrowia). Omawiana dyrektywa bazuje na tzw. podejściu opartym na ryzyku, czyli nastawieniu mającym na celu zmniejszenie potencjalnego zanieczyszczenia u samego źródła. Jak ma to wyglądać w praktyce? Zgodnie z dyrektywą analizowany będzie cały łańcuch dostaw wody - od obszaru zasilania punktów poboru wody do kranów w poszczególnych gospodarstwach domowych. Dzięki unowocześnionym przepisom możliwy będzie zatem lepszy nadzór i skuteczniejsze ograniczanie zanieczyszczeń (np. substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, PFAS i mikroplastiku).

Kolejną kluczową zmianą (która ma wkrótce zostać uregulowana przy wsparciu Europejskiej Agencji Chemikaliów) będzie harmonizacja norm jakości higienicznych dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą.

Zarządzanie ryzykiem i nowe parametry jakości wody

W dyrektywie określono okresy wdrożenia w życie tzw. podejścia opartego na ryzyku poprzez sporządzenie:

  • oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w obszarze zasilania dla punktów poboru wody (do 12 lipca 2027 r.),
  • oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę /11308/ (do 12 stycznia 2029 r.),
  • oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych (do 12 stycznia 2029 r.).

Do załącznika I B wprowadzono także sześć nowych parametrów lub grup parametrów, dla których wprowadzono pięcioletni okres przejściowy. Są to m.in.:(1)

  • bisfenol-A (2 μg/L),
  • chlorany (0,25 mg/L) oraz chloryny (0,25 mg/L),
  • kwas halogenooctowy (60 μg/L),
  • mikrocystyna-LR (1,0 μg/L),
  • PFAS (2)ogółem (0,50 μg/L) oraz suma PFAS (0,10 μg/L),
  • uran (30 μg/L).

Warto dodać, że zgodnie z nowymi przepisami zaostrzona została wartość parametryczna dla ołowiu na poziomie 5 μg/L - w tym przypadku ma być on osiągnięty nie później niż 15 lat od momentu wejścia dyrektywy w życie.

Od 13 stycznia 2026 r. dostawcy wody będą mieli obowiązek monitorowania nowych parametrów określonych przez dyrektywę. Z kolei państwa członkowskie od tego samego momentu będą miały za zadanie stosować środki, które zapewnią odpowiednią jakość wody.

- Nie wystarczy monitorowanie parametrów jakości wody - wskazała Izabela Zimoch. - Powszechna ma być informacja dotyczących kosztów związanych z dostawami wody, zagrożeń, czy postępowania z wodą, w której zidentyfikowano wartość przekraczającą dopuszczalne parametry. Te działania mają zwiększyć zaufanie konsumenta do wody i przez to ograniczyć konsumpcję butelkowej. (...) Podniesienie wiedzy i świadomości wszystkich interesariuszy jest gwarantem bezpieczeństwa dostaw wody - wyjaśniła.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna lista dostępna w załączniku B do omawianej dyrektywy.2/ PFAS - inaczej: perfluorowane związki alifatyczne.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Koniec z hipotetyczną kontrolą eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków? Petycja do MI (16 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)Rada UE przyjmuje dyrektywę o emisjach przemysłowych (15 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony