Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City Arcadis

15 mln zł na monitoring i likwidację skutków zagrożeń środowiska

a+a-    Powrót       02 maja 2018       Powietrze i klimat   

Od 7 maja można ubiegać się o środki m.in. na wały przeciwpowodziowe, systemy monitoringu zagrożeń środowiska, a także likwidację skutków powodzi, pożarów czy suszy. Nowy nabór ogłosił właśnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W kolejnym, czwartym już naborze z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków przewidziano prawie 15 mln zł wsparcia. O dofinansowanie będzie można się ubiegać do 28 września 2018 r.

Dla samorządów dotacje, dla firm - pożyczki

Na pomoc finansową w formie dotacji i pożyczek mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dodatkowo, dotacje będą przysługiwały także służbom ratowniczym i organizacjom pozarządowym, a pożyczki – spółkom prawa handlowego, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstwom państwowym. Alokacja w 2018 r. wynosi 14,9 mln zł, z czego 1 mln zł zarezerwowano tylko dla pożyczek (z możliwością zwiększenia puli środków zwrotnych).

Celem instrumentu finansowego jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce.

Na co środki?

Program Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków składa się z dwóch części. Pierwsza z nich finansuje działania w obszarze dostosowania do zmian klimatu, w tym np. inicjatywy infrastrukturalne jak obwałowania przeciwpowodziowe czy zbiorniki wodne, albo też opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu zagrożeń oraz systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami. Druga część programu skupia się na zapobieganiu i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń – m.in. zdarzeń naturalnych (powodzi, pożarów, suszy) i awarii (zdarzeń wynikających z działalności człowieka) oraz zakupie sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

Budżet całego programu na lata 2015-2023 to kwota do 278 mln zł (103 mln zł dotacji i 175 mln zł pożyczek), z czego dotychczas w ramach trzech naborów wykorzystano blisko 85 mln zł. Pieniądze te pozwoliły na wsparcie 160 przedsięwzięć.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakończono budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze (02 lipca 2020)Umowa na dofinansowanie przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym podpisana (14 maja 2019)Nowy Dyrektor Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (07 maja 2019)Prezes Daca: Skupiamy się teraz na pracownikach, co dotyczy zarówno płac, jak i sprzętu (07 marca 2019)Można zgłaszać uwagi w sprawie skuteczności unijnych dyrektyw wodnych (06 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony