Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Termomodernizacja budynków publicznych: rusza nabór wniosków

   Powrót       22 stycznia 2016       Planowanie przestrzenne   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej rozpoczął w piątek nabór wniosków w konkursie projektów w ramach wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wnioski można składać do 29 kwietnia 2016 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

Konkurs dotyczy poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i ma wspierać głęboką, kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

O dofinansowanie inwestycji mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne. Zgłoszeń mogą dokonywać również dostawcy usług energetycznych działający na rzecz w.w. podmiotów.

Wsparciem objęte zostaną prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi oraz wymianie czy modernizacji źródeł ciepła lub chłodu. Można ubiegać się również o dofinansowanie instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Projekt musi być poprzedzony audytem energetycznym, który uzasadni zakres proponowanych działań. Efektem głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wykonanej w budynku jest zmniejszenie wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową oraz na nieodnawialną energię pierwotną.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków unijnego Funduszu Spójności. Dofinansowanie UE może wynieść do 85 proc. wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie programu.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej: edukacja – współpraca – inspiracja (28 marca 2023)Rośnie liczba korzystających z ulgi termomodernizacyjnej. Komu przysługuje? (22 marca 2023)KE opublikowała wytyczne wydatkowania funduszy na REPowerEU. Dla Polski najwięcej środków (17 marca 2023)Jak zdobyć dofinansowanie do wymiany okien, drzwi i bramy w 2023 roku? (16 marca 2023)Jak być smart w obszarze ciepła? (28 lutego 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony