Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

41 miliardów złotych na rzecz polskiego środowiska

Inwestycje w ponad 90 proc. oczyszczalni ścieków w kraju czy ograniczenie emisji CO2 o 10 mln ton to imponujące przykłady z 25-lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed nimi kolejne wielkie wyzwanie.

   Powrót       12 września 2018       Zrównoważony rozwój   

- Wojewódzkie Fundusze to ważny instrument w ręku władzy publicznej, który umożliwia indywidualizację polityki ochrony środowiska. Z jednej strony mamy NFOŚiGW(1) odpowiedzialny za wielkie projekty, a z drugiej 16 regionów o własnej specyfice, reprezentowanych przez WFOSiGW(2) - podkreśliła Anna Paluch, wiceprzewodnicząca komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Posłanka uczestniczyła w debacie zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego podczas jubileuszowych obchodów, podczas której podsumowano najważniejsze osiągnięcia Funduszy i zarysowano najbliższe plany.

W skali kraju WFOŚiGW sfinansowały ponad 166 tys. zadań obejmujących ochronę środowiska, na co przeznaczono ok. 41 miliardów złotych. Z tej kwoty ponad 31 mld zł pochodziło z dofinansowań unijnych. Szacuje się, że dzięki wsparciu Funduszy do atmosfery trafiło blisko 10 milionów ton mniej CO2. Wyprodukowana w inwestycjach energia z OZE w ilości 900 tys. MWh/rok mogłaby zasilić 115 tys. domów jednorodzinnych. Powstała także sieć wodno-kanalizacyjna o łącznej długości około 100 tys. km, a w całej Polsce wybudowano i zmodernizowano ponad 3 tys. komunalnych oczyszczalni ścieków (na 3253 takich zakładów).

Fundusze generują znaczne przychody

Działalność funduszy spowodowała, że już przed akcesją do Unii Europejskiej dostępne były znaczne środki na ochronę środowiska. Unikatowy system stworzony w Polsce już w latach 90., oparty na zasadzie zanieczyszczający płaci przyniósł wymierne korzyści. - Do Narodowego Funduszu od 1989 r. wpłynęło 26 mld zł (…). Do Wojewódzkich Funduszy trafiło ponad 16 mld zł, więc łącznie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych rzeczonych tytułów w systemie znalazło się ok. 42 mld złotych - akcentował Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW. Ocenił również, że w czasie realizacji prawie 250 tys. zadań w całym kraju, Fundusze wygenerowały drugie tyle do budżetu państwa. Z kolei Anna Paluch zwróciła uwagę, że dyrektywy unijne to nie tylko dopływ środków finansowych, ale i cezury czasowe na realizację zakładanych celów. Przykładowo na spełnienie wymogów dyrektywy ściekowej Polska przeznaczyła 61 mld zł.

O ile na obszar gospodarki wodno-kanalizacyjnej można patrzeć optymistycznie, o tyle kwestie zanieczyszczenia powietrza, jak wskazuje najnowszy raportu NIK, są alarmujące.

„Czyste powietrze” dla wspólnot mieszkaniowych?

Dotąd każdy z wojewódzkich funduszy realizował swoje projekty w zakresie ochrony powietrza na własną rękę. Program „Czyste Powietrze” zakłada nową regułę. - Dziś następuje rewolucja, gdyż wraz z Narodowym Funduszem odchodzimy od systemu, gdzie osoby indywidualne miały różne formy i możliwości wsparcia. Dzisiaj mamy dokładnie zdiagnozowany cel: 4 miliony domów jednorodzinnych, które zostają objęte jednym wspólnym systemem. Takimi samymi zasadami w każdej gminie w Polsce. Taki program nigdy wcześniej nie funkcjonował - podkreślił Ireneusz Stachowiak, przewodniczący konwentu prezesów WFOŚiGW.

Zapowiedział również, że dla wspólnot mieszkaniowych Fundusze będą udzielały indywidualnego wparcia, ale nie wyklucza, że ten obszar w przyszłości zostanie również objęty wspólnym systemem.

Przy okazji tego projektu Dominik Bąk prognozował, że Fundusze być może powrócą do roli instytucji wdrażających, gdyż program Czyste powietrze zakłada w źródłach finansowania także obecność środków unijnych. Bo o ile WFOŚiGW przez 25 lat działalności na wszystkie projekty łącznie wydały 41 mld złotych, o tyle w perspektywie jest do wykorzystania 130 mld zł w ciągu 10 lat na jeden program. To wielkie wyzwanie.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej2/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Które z technologii smart ograniczają wpływ na środowisko? Pytamy miast (24 lutego 2023)Unijna analiza katastrofy ekologicznej na Odrze. Opublikowano raport (22 lutego 2023)Nie będzie obniżenia stawek za usługi wodne - MI odpowiada IGWP (10 lutego 2023)W 2023 r. o ok. 35% wzrosną dotacje ze środków własnych NFOŚiGW (02 stycznia 2023)Inicjatywa #EndPlasticPollution, czyli jak przerwać zanieczyszczanie świata plastikiem (27 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony