Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

Nawet 6 mln ton odpadów rocznie nadaje się do produkcji RDF-u

Przemysł cementowy w Polsce i spalarnie będą się wkrótce wzajemnie uzupełniać, jeśli chodzi o spalanie odpadów – doszli do wniosku uczestnicy panelu dyskusyjnego dotyczącego termicznego przekształcania odpadów podczas SOS Expo w Warszawie.

   Powrót       06 lutego 2015       Odpady   

Przemysł cementowy wykorzystuje około 1 mln ton odpadów, odzyskując z nich energię cieplną. Do wykorzystania pod kątem produkcji RDF-u, czyli paliwa alternatywnego, nadaje się w Polsce od 4,5 do 6 mln ton odpadów rocznie. Jak argumentował Antoni Pietkiewicz, prezes EkoPaliwa Chełm, skoro przemysł cementowy nie jest w stanie przyjąć dodatkowo więcej niż 500 tys. ton, konieczne są spalarnie odpadów, które wypełnią tę lukę. Tym bardziej że - jak dodał - energetyka generalnie niechętnie podchodzi do wykorzystania RDF-u.

Spalanie odpadów mniej szkodliwe niż spalanie biomasy

Przytoczył również dane, które świadczyły o tym, że pod względem emisji najbardziej szkodliwych substancji, takich jak NOx czy tlenek siarki, spalanie odpadów wypada dużo korzystniej w porównaniu ze spalaniem biomasy i węgla. Jeśli chodzi o pył, to jest on zawracany i ponownie wykorzystywany w procesie technologicznym, dlatego też można mówić również o odzysku materiałowym, a nie tylko energetycznym. Zabiegamy na poziomie europejskim o to, aby w nowym pakiecie odpadowym odzysk materiałowy znalazł o poziom wyżej niż odzysk termiczny w hierarchii postępowania z odpadami – powiedziała Bożena Środa ze Stowarzyszenia Producentów Cementu.

UE wkrótce za współspalaniem odpadów?

Współspalanie odpadów zostanie też wkrótce lżej potraktowane w prawie. Obecnie w dyrektywie o emisjach przemysłowych istnieje rozgraniczenie polegające na tym, że w przypadku instalacji współspalających odpady wymagania dotyczące monitorowania emisji są ostrzejsze niż w przypadku tych, które odpadów nie współspalają. Tymczasem prawo dotyczące emisji idzie w tym kierunku, że za chwilę nie będzie miało znaczenia, czy instalacja współspala, czy też nie współspala odpadów – powiedziała B. Środa.

Przedstawicielka stowarzyszenia podała dane dotyczące produkcji ciepła z odpadów przez przemysł cementowy: w Niemczech i Austrii poziom zastąpienia ciepła paliwami alternatywnymi wynosi ponad 60 proc., w Polsce i Czechach jest to około 50 proc. Jednocześnie ponad 80 proc. instalacji cementowych w Europie stosuje paliwa alternatywne.

Kultura zbierania odpadów wciąż niska

Specjaliści zwrócili podczas dyskusji uwagę na jeden ważny problem związany z wykorzystaniem odpadów komunalnych dla celów energetycznych. Ich zdaniem w Polsce kultura zbierania odpadów wciąż jest niska i dotyczy to nie tylko segregacji w domach. W miesiącach wzmożonych opadów w odpadach komunalnych jest nawet 40 proc. wody. Wyprodukowanie paliwa z tak zawilgoconego surowca nie jest możliwe – najpierw trzeba zużyć sporo energii na odparowanie wody. Żeby zmienić ten stan rzeczy, należałby edukować zarówno społeczeństwo, jak i zakłady gospodarki komunalnej.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ogromne zainteresowanie budową instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Wyniki naboru NFOŚiGW (12 stycznia 2023)W Toruniu wyższe stawki za odpady. Podwyżki mają związek z bydgoską spalarnią odpadów (02 stycznia 2023)Kraśnik: 87 mln zł na budowę zakładu odzysku energii z procesu termicznego przekształcania odpadów (22 grudnia 2022)Ponad 201 mln zł na budowę spalarni odpadów w Koszalinie (20 grudnia 2022)Polska samotnym rycerzem w sprawie ITPOK? (02 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony