Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

70 proc. ankietowanych organizacji pozytywnie ocenia EMAS

a+a-    Powrót       27 lipca 2017       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie z oceny funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu EMAS pod kątem skuteczności prawa unijnego w działalności przedsiębiorstw. Wnioski potwierdziły, że przepisy unijne przynoszą korzyści organizacjom zarejestrowanym w EMAS.

Ocena skuteczności obowiązującej legislacji unijnej czyli tzw. Fitness Check jest przeprowadzana na różnych obszarach we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach Fitness Check wśród wybranych instytucji i firm zarejestrowanych w EMAS, zostało przeprowadzone badanie dotyczące różnych aspektów implementacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Rejestracja w EMAS ma kluczowe znaczenie dla środowiska naturalnego

Celem badania było zebranie pozytywnych lub negatywnych przykładów wdrożenia legislacji dotyczącej EMAS w Europie. 70 proc. ankietowanych organizacji EMAS stwierdziło, że system pomaga im osiągnąć lepsze lub znacząco poprawione wyniki dotyczące efektywności energetycznej, wykorzystania materiałów, zużycia wody i produkcji odpadów. To pokazuje, że rejestracja w systemie EMAS ma kluczowe znaczenie w zmniejszeniu wpływu konsumpcji i produkcji na środowisko naturalne.

- Wyniki Fitness Check można traktować jako swego rodzaju nowe otwarcie dla EMAS w Europie. Szczególnie cieszy, że Komisja Europejska otwarcie deklaruje chęć lepszego wykorzystania EMAS wśród europejskich przedsiębiorstw i instytucji. Zgodnie z zapowiedziami będzie się to odbywało w ścisłej korelacji z wdrażaniem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Maciej Krzyczkowski z GDOŚ, odpowiedzialny za EMAS w Polsce.

Komisja Europejska realizuje Program sprawności i wydajności regulacyjnej (ang. Regulatory Fitness and Performance Program). Jego celem jest uproszczenie unijnych przepisów, zmniejszenie wynikających z nich kosztów, a tym samym stworzenie jasnych, stabilnych i przewidywalnych ram prawnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Sukces tego programu wymaga ścisłej współpracy Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych zainteresowanych stron.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej(1).

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ EMAS and Ecolabel Fitness Check
http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/policy/fitness_check_en.htm

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zakład produkujący PET w rejestrze EMAS (26 kwietnia 2018)COP24 zgodnie z wymaganiami EMAS (01 marca 2018)Komisarz Vella o EMAS w 2017 roku (02 stycznia 2018)Niskie opłaty, ale wielu zobowiązanych (07 grudnia 2017)Porozumienie paryskie tematem COP23 (17 listopada 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony