Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.07.2021 31 lipca 2021

Cel: 700 tysięcy ton azbestu rocznie

Ministerstwo Gospodarki podsumowało efekty „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Do końca 2013 r. usunięto 1,57 mln ton odpadów azbestowych, w tym udało się je wycofać całkowicie z najbardziej zanieczyszczonych gmin.

   Powrót       02 kwietnia 2015       Ryzyko   

W ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"(POKA) przyjętego przez Radę Ministrów, Ministerstwo Gospodarki realizuje działania w pięciu blokach tematycznych. Są to: zadania legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, monitoring realizacji POKA oraz zadania obejmujące ochronę zdrowia.

Widoczne efekty programu

Jak ocenia resort, dzięki tym wszystkim działaniom zaszły pozytywne zmiany. W gminach najbardziej zanieczyszczonych, czyli w Szczucinie i Ogrodzieńcu, udało się całkowicie wycofać z użytkowania wyroby z azbestu. Co więcej, wszystkie byłe zakłady produkujące wyroby zawierające azbest zostały oczyszczone i uporządkowane, zaś w większości z nich jest dziś prowadzona działalność gospodarcza. Udokumentowano również umiarkowany stopień zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu w Polsce.

Działania Polski zauważyła Unia Europejska, która w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2013 r. wezwała państwa członkowskie do przeprowadzenia za przykładem Polski oceny skutków oraz analizy kosztów w odniesieniu do planu działania na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu do 2028 r.

4 mln zł na działania edukacyjno-informacyjne

W latach 2009-2014 Ministerstwo Gospodarki zrealizowało 71 projektów edukacyjno-informacyjnych mających na celu zwiększenie aktywności samorządów. W sumie we wspomnianym okresie we wszystkich działaniach, które uzyskały wsparcie finansowe resortu, przeszkolono 4 497 osób, zaś na zadania edukacyjno-informacyjne wydano ponad 4 mln zł.

W ramach tych działań resort realizował m.in.: wysyłkę materiałów informacyjnych o możliwościach pozyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, liczne konferencje i seminaria, szkolenia, konkursy dla szkół, audycje radiowe i materiały prasowe, filmy informacyjne i instruktażowe. Ponadto, bezpośrednio tam, gdzie wykonywano badania stężeń włókien azbestowych w powietrzu, dystrybuowane były ulotki i plakaty. MG opracowało również e-informację o istniejących i planowanych składowiskach odpadów azbestowych wraz z analizą możliwości dofinansowania rozbudowy, modernizacji i budowy nowych składowisk tego typu.

W ramach działań przeprowadzono szereg szkoleń lokalnych dla ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (w latach 2010-2011 i 2013-2014 przeszkolono w ten sposób 857 osób). Ponadto w trzyletnim cyklu szkoleń dla administracji samorządowej uczestniczyły 2 934 osoby.

Tempo usuwania azbestu musi wzrosnąć niemal pięciokrotnie

Z wyliczeń MG wynika, że do końca 2013 r. łącznie udało się unieszkodliwić w sposób udokumentowany 1,57 mln ton odpadów azbestowych. Rocznie na składowiskach deponowanych jest średnio 100-150 ton odpadów azbestowych. Aby osiągnąć założony cel, tj. wyeliminować te wyroby do końca 2032 r., należałoby ilość usuwanych i unieszkodliwianych odpadów azbestowych zwiększyć do około 700 tys. ton rocznie.

Ważne dla przyspieszenia tego procesu jest opracowanie gminnych programów usuwania azbestu i zgromadzenie rzetelnych informacji na temat ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest. W latach 2009-2014 Ministerstwo Gospodarki udzieliło na te działania wsparcia finansowego 967 jednostkom samorządu terytorialnego na łączną kwotę 14,3 mln zł. W efekcie 84 proc. gmin w kraju wprowadziło dane ze swojego terenu do Bazy Azbestowej.

W 2013 r. opracowano Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP) do monitorowania realizacji Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu. ESIP integruje informacje z Bazy Azbestowej z danymi przestrzennymi. System umożliwia gromadzenie zbioru danych na wybranych poziomach szczegółowości, obiektywną i kompleksową weryfikację inwentaryzacji wyrobów z azbestem, usprawnia proces podejmowania decyzji oraz zwiększa efektywność zarządzania procesem realizacji POKA.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krościenko nad Dunajcem: Rusza nowy PSZOK (07 czerwca 2021)Rozbrajanie bomb ekologicznych: przykład odpowiedzialnego samorządu (24 maja 2021)Zielona Góra: Do 17 maja trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu (04 maja 2021)Inspekcja ujawniła nielegalny przywóz odpadów z Niemiec do Polski (28 kwietnia 2021)Stolica podsumowuje działania na rzecz ochrony środowiska w 2020 r. (11 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony