Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.02.2023 09 lutego 2023

8. program działań w zakresie środowiska: państwa członkowskie gotowe do negocjacji z europarlamentem

   Powrót       18 marca 2021       Zrównoważony rozwój   

Ambasadorowie państw członkowskich UE zatwierdzili mandat pozwalający Radzie rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim, tak by osiągnąć porozumienie co do 8. programu działań w zakresie środowiska. Program ten wyznaczy ramy polityki i działań środowiskowo-klimatycznych do 2030 r.

- Od ponad 40 lat programy działań w zakresie środowiska zapewniają przewidywalne, skoordynowane działanie na rzecz europejskiej polityki środowiskowo-klimatycznej. Zatwierdzony dziś mandat jest jasnym sygnałem: państwa członkowskie chcą, by 8. program stanowił ambitne ramy polityczne dla naszych działań do 2030 r., przynosił efekty i pozwalał nam monitorować osiągnięcia w budowaniu neutralnej klimatycznie, ekologicznej, sprawiedliwej i socjalnej Europy – mówi João Pedro Matos Fernandes, portugalski minister środowiska i działań klimatycznych.

Co w propozycji państw członkowskich?

Państwa członkowskie zaproponowały w swoim stanowisku nowe przepisy o potrzebie dalszego zdefiniowania działań, gdy w 2024 r. zostaną już uruchomione kluczowe działania Europejskiego zielonego ładu. Wysunięty przez Komisję projekt 8. programu opiera się na zielonym ladzie i na wykazie opisanych w nim działań i wyjątkowo nie zawiera własnego wykazu działań. Państwa członkowskie poprosiły Komisję, by w 2024 r. dokonała śródokresowego przeglądu, a następnie w 2025 r. przedstawiła projekt legislacyjny nowelizujący 8. program, tak by współprawodawcy mogli dodać niezbędne działania, które trzeba będzie podjąć w latach 2025–2030.

Państwa członkowskie doprecyzowały też nowe ramy monitoringu, które powstaną w kontekście 8. programu do monitorowania postępów w realizacji jego priorytetowych celów. Państwa członkowskie dodały m.in. wymóg, by Komisja corocznie weryfikowała postępy i przedstawiała wykaz działań, które podjęła i które planuje podjąć na rzecz realizacji priorytetowych celów.

Programy działań w zakresie środowiska

8. program działań w zakresie środowiska ma przyspieszyć ekologiczną transformację w sposób sprawiedliwy i inkluzywny. Jego długofalowy cel – „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” – był już określony w 7. programie. 8. Program wskazuje sześć priorytetowych celów tematycznych: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, adaptacja do zmiany klimatu, model wzrostu przynoszący planecie więcej korzyści niż strat, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń, ochrona i przywrócenie bioróżnorodności oraz ograniczenie największych presji środowiskowych i klimatycznych związanych z produkcją i konsumpcją.

Programy działań w zakresie środowiska wyznaczają kierunek rozwoju unijnej polityki środowiskowej od wczesnych lat 70. XX wieku. 4 października 2019 r. Rada zatwierdziła konkluzje o przyszłym 8. programie i zaapelowała w nich do Komisji o przedstawienie ambitnego, ukierunkowanego programu na okres 2021–2030. 14 października 2020 r. Komisja przedstawiła projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r.

Źródło: Rada UE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nadszedł czas przywracania mokradeł (02 lutego 2023)Co z adaptacją klimatyczną w Polsce? Trwają prace nad ustawą (24 stycznia 2023)Program oczyszczania kraju z azbestu do zmiany. Jest apel gmin wiejskich (19 stycznia 2023)2 mld zł na innowacyjność w ochronie środowiska. Nabór wniosków rusza 1 lutego (17 stycznia 2023)Wrocław rusza z pionierskim projektem. Dowie się, jakie inwestycje w zieleń są najbardziej opłacalne (13 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony