Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Główny specjalista w Biurze Dyrektora Generalnego Urząd Regulacji Energetyki
YC600: jednofazowy mikroinwerter dedykowany dla 2 modułów PV o łącznej mocy 600W APsystems

Do 5 sierpnia konsultacje społeczne dot. metod zapewniających transgraniczny udział w mechanizmach mocowych

a+a-    Powrót       13 lipca 2020       Energia   

Od 8 lipca br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, ang. Agency for Cooperation of Energy Regulators) prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metod zapewniających transgraniczny udział w mechanizmach mocowych(1). Konsultacje potrwają do 5 sierpnia br. Metody, zasady oraz warunki określone w przepisach Pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, są kluczowe dla zapewnienia i poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w Europie.

Stosownie do przepisów rozporządzenia o rynku wewnętrznym, odpowiednie propozycje zostały przygotowane przez organizację ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), która po przeprowadzeniu w okresie od 31 stycznia do 13 marca 2020 r. konsultacji społecznych, 5 lipca 2020 r. przekazała je następnie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Zakres konsultacji

Konsultacje dotyczą narzędzi zapewniających transgraniczny udział w mechanizmach mocowych, takich jak:

  • metody wyliczania maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych na udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach mocowych,
  • metody podziału przychodów powstałych w wyniku alokacji;
  • wspólne zasady przeprowadzania kontroli dostępności połączeń transgranicznych
  • wspólne zasady określania, kiedy płatność z tytułu niedostępności jest wymagalna;
  • warunki prowadzenia rejestru dostawców zdolności wytwórczych przez operatora systemu przesyłowego,
  • wspólne zasady identyfikowania zdolności wytwórczych kwalifikujących się do udziału w mechanizmie zdolności wytwórczych.

Ostateczne brzmienie konsultowanych dokumentów będzie miało wpływ na funkcjonowanie krajowych mechanizmów mocowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej reguluje działanie wspólnego rynku energii elektrycznej, w tym funkcjonowanie mechanizmów mocowych - zarówno w odniesieniu do mechanizmów istniejących (czyli tych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed wejściem w życie tego rozporządzenia), jak i mechanizmów planowanych. W przypadku Polski takim mechanizmem jest rynek mocy. Zapewnienie transgranicznego udziału mocy w mechanizmach mocowych zostało również zawarte w ustawie o rynku mocy.

Stosownie do przepisów rozporządzenia o rynku wewnętrznym, mechanizmy zdolności wytwórczych inne niż rezerwy strategiczne oraz w przypadku gdy jest to technicznie wykonalne, rezerwy strategiczne, muszą być otwarte dla bezpośredniego transgranicznego udziału dostawców zdolności wytwórczych znajdujących się w innym państwie członkowskim. Konieczne jest zapewnienie aby zagraniczne zdolności wytwórcze, które są w stanie zapewnić równorzędne parametry techniczne w porównaniu z krajowymi zdolnościami wytwórczymi, miały możliwość udziału w tym samym procesie konkurencyjnym co krajowe zdolności wytwórcze. W celu umożliwienia udziału mocy zagranicznych w krajowych mechanizmach operatorzy systemów przesyłowych co roku ustalają maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w oparciu o zalecenia regionalnego centrum koordynacyjnego, które co roku mają obowiązek wyliczyć maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych. W wyliczeniach tych uwzględnia się oczekiwaną dostępność połączenia wzajemnego oraz prawdopodobne zbieżne wystąpienie przeciążenia w systemie, w którym stosowany jest mechanizm oraz systemie, w którym znajdują się zagraniczne zdolności wytwórcze. Wyliczenia takie wymagane są dla każdej granicy obszaru rynkowego.

Po zakończeniu konsultacji ACER przeanalizuje zgłoszone w ich trakcie opinie i w terminie trzech miesięcy, tj. do 5 października br., podejmie decyzję o zatwierdzeniu bądź modyfikacji metodyki. W przygotowanie ostatecznej decyzji zaangażowani będą regulatorzy z państw członkowskich UE.

Czytaj: [Wywiad] Energetyka odnawialna w walce z monopolem węglowym

Źródło: URE

Przypisy

1/ ACER consults on cross-border participation in capacity mechanisms
https://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-consults-on-cross-border-participation-in-capacity-mechanisms.aspx

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Myślenie, że nowy ROP da „furę nowego pieniądza” to pułapka. I tak zapłaci konsument (24 lipca 2020)Ważą się losy terminu wejścia w życie opłaty mocowej (24 lipca 2020)Powstaje multikoncern energetyczny – dwa kolejne kroki w kierunku konsolidacji polskich firm energetycznych (15 lipca 2020)Nowa farma wiatrowa na zrekultywowanych terenach po kopalnii odkrywkowej węgla brunatnego (08 lipca 2020)Timmermans: Polska może stać się unijnym liderem w morskiej energetyce wiatrowej (07 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony