Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

ARiMR dofinansuje inwestycje w OZE i efektywność energetyczną. Nabory do 23 lutego br.

Są środki na inwestycje w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw. Pieniądze w ramach budżetu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 przyznaje ARiMR.

   Powrót       25 stycznia 2024       Energia   

Wnioski o dofinansowanie w zakresie interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” można składać od 25 stycznia do 23 lutego br. Uprawnieni do niego są rolnicy wpisani do ewidencji producentów, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa lub prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w przedstawionym komunikacie wspomina o kolejnym warunku, którym jest przejście szkolenia z efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed wnioskiem (w grę wchodzi także zobowiązanie do ukończenia szkolenia). Wsparcie może objąć trzy obszary inwestycyjne – A, B i C.

Czytaj też: Zwiększono budżet dla programu „Energia dla wsi” do 1 mld zł

Nowe biogazownie rolnicze

Obszar A dotyczy budowy nowych biogazowni rolniczych . Ze wsparcia wyłączone są roboty budowlane w istniejących już biogazowniach, można za to otrzymać je na inwestycje nierozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, realizowane więcej niż w dwóch etapach czy z okresem realizacji dłuższym niż 36 miesięcy od zawarcia umowy (przy równoczesnym złożeniu wniosku o płatność pośrednią nie później niż 24 miesiące od zawarcia umowy). Inwestycje muszą być związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej magazynowaniem i wykorzystaniem tylko na własne potrzeby gospodarstwa. Całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekraczać 50 kW, a urządzeń wytwarzających energię na potrzeby jednorodzinnych budynków mieszkalnych wchodzących w zakres gospodarstwa – 10 kW. Koszty ogólne inwestycji mają stanowić maksymalnie 10% kosztów kwalifikowalnych. Planowana wysokość tych ostatnich musi przekraczać 20 tys. zł. Maksymalna pomoc w tym obszarze wynosi 1,5 mln zł i zostanie przyznana jako refundacja części kosztów kwalifikowalnych, którą poniesie beneficjent – do 65%. ARiMR informuje(1) ponadto, że wnioskodawcy mogą również ubiegać się o zaliczkę w wysokości 50% kwoty pomocy.

Energia słoneczna

Obszar B ma na celu wsparcie „inwestycji dotyczących mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego”(2). Pomoc mogą uzyskać działania związane ze zmniejszaniem presji rolnictwa na środowisko poprzez wykorzystanie energii z OZE, polegające na zakupie mikroinstalacji PV razem z magazynami energii, instalacji do wytwarzania energii cieplnej ze słońca czy pomp ciepła albo systemów zarządzania przepływami energii, o ile będą sprzężone z instalacjami OZE. Wsparcie jest skierowane dla operacji nierozpoczętych wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, realizowanych bez podziału na etapy i z takimi samymi obostrzeniami jak w Obszarze A (tj. wytwarzaniem i magazynowaniem energii na potrzeby własne gospodarstwa, limicie 50 kW całkowitej mocy urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie i 10 kW dla położonych w nim jednorodzinnych budynków mieszkalnych). W przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznych podłączenie magazynów energii elektrycznej ma być obowiązkowe. Koszty ogólne muszą stanowić nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych, o planowanej wysokości (tak samo jak w Obszarze A) wyższej niż 20 tys. zł.  Pomoc może wynieść maksymalnie 200 tys. zł i również jest przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, do ich 65%.

Efektywność energetyczna w gospodarstwach

Obszar C skupia się na inwestycjach związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków gospodarskich(3). Przykładowe działania objęte wsparciem to docieplanie ścian zewnętrznych, dachu, stropu lub podłóg, zakup okien, drzwi zewnętrznych lub bram wjazdowych, zakup kotłów na biomasę (poza kotłami do spalania słomy), zakup instalacji do odzyskiwania ciepła, systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED czy systemów monitoringu i zarządzania energią. Działania, realizowane bez podziału na etapy, nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, a okres ich realizacji nie przekroczy 24 miesięcy od zawarcia umowy. Środki będą kierowane na inwestycje związane tylko z budynkami gospodarstw rolnych, takich jak budynki dla zwierząt gospodarskich, szklarnie, chłodnie, pieczarkarnie, budynki do przechowywania owoców i warzyw, magazyny oczyszczania i osuszania nasion czy budynki zaplecza. Wskaźniki energii końcowej i pierwotnej muszą zostać zredukowane o co najmniej 30%. Maksymalna pomoc wyniesie 200 tys. zł, tak jak w poprzednich obszarach, w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych do 65%. Koszty ogólne muszą wynosić nie więcej niż 10% kwalifikowalnych, o planowanej wysokości powyżej 20 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje także o łącznych limitach pomocy, które wyniosą 1,5 mln zł w przypadku obszarów A i B, 1,7 mln zł w przypadku obszarów A i C, 400 tys. zł w przypadku obszarów B i C oraz 1,7 mln zł w przypadku połączenia wszystkich trzech obszarów. Wnioski o dofinansowanie można składać przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Szymon Majewski: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej--obszar-a--biogazownie-rolnicze2/ Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej--obszar-b--produkcja-energii-z-promieniowania-slonecznego3/ Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej--obszar-c--poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-gospodarstw-rolnych

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)Jak minimalizować biogazowe ryzyka inwestycyjne? (08 kwietnia 2024)Biogaz w Polsce: droga ku zrównoważonej energetyce (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony