Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Anita Sowińska debiutuje na Radzie UE ds. Środowiska

   Powrót       19 grudnia 2023       Ryzyko środowiskowe   
Anita Sowińska na Radzie UE ds. Środowiska
Kwestie dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, monitorowania i odporności gleb oraz lasów to główne tematy ostatniego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (ENVI). W obradach, które odbyły się 18 grudnia 2023 r. w Brukseli, udział wzięła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
Rozporządzenie ws. opakowań i odpadów opakowaniowych

- Polska stoi na stanowisku, że cele gospodarki obiegu zamkniętego powinny być jak najbardziej ambitne, a przede wszystkim realistyczne, mierzalne, technicznie wykonalne i zrównoważone, czyli uwzględniać nie tylko aspekty środowiskowe, ale także ekonomiczne i społeczne. Przejście na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego wymaga zarówno uwzględnienia potrzeb biznesu i społeczeństwa, jak i odpowiedniej edukacji społeczeństwa - mówiła w trakcie posiedzenia wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Wiceministra podkreślała, że projektując przepisy należy unikać niepotrzebnej standaryzacji opakowań.

- Widzimy pewne trudności w realnej możliwości osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych na mieszkańca i w zakresie opakowań nadających się do recyklingu. Dlatego postulujemy przesunięcie terminów osiągnięcia celów w tym zakresie o 5 lat – zaznaczyła wiceministra Sowińska.

Dyrektywa ws. monitorowania i odporności gleb

W trakcie posiedzenia Rady dyskutowano także na temat dyrektywy w sprawie monitorowania i odporności gleb. Celem jest osiągnięcie zdrowych gleb w całej UE najpóźniej do 2050 roku. W opinii wiceministry propozycja monitorowania i oceny stanu zdrowia wszystkich gleb w ustalonych obszarach glebowych w oparciu o zaproponowaną metodę i wskazane parametry będzie dla Polski dużym wyzwaniem.

- Uważamy, że należy w większym stopniu wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia i metody wypracowane na poziomie krajowym - podkreśliła.

- Ustanowienie świadectwa zdrowej gleby powinno być dobrowolne, a państwa członkowskie powinny móc bardziej elastycznie określać sposób osiągnięcia oczekiwanych rezultatów - powiedziała.

Rozporządzenie ws. ram monitorowania na rzecz odporności lasów europejskich

W zakresie rozporządzenia ws. ram monitorowania odpornych lasów wiceministra Sowińska podkreślała, że Polska ma długą historię w gromadzeniu informacji o lasach oraz ich zasobach w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego.

- Był i jest to strategiczny element planowania i optymalizacji gospodarki leśnej na poziomie lokalnym i krajowym, bezcenny w procesie oceny wyzwań i zagrożeń, a do nich niewątpliwie należy zachowanie trwałości i odporności lasów - zauważyła.

Zdaniem wiceministry klimatu i środowiska, środki i narzędzia służące osiągnięciu celu w ramach monitorowania lasów powinny odzwierciedlać specyfikę i różnorodność lasów w całej Europie, a także oczekiwania społeczne w tym zakresie.

- Działania w zakresie monitoringu należą do kosztownych. Należy więc w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące już systemy monitorowania lasów oraz właściwie oszacować koszty i nakłady na poziomie państw członkowskich tak, aby zagwarantować właściwe wdrożenie uzgodnionych rozwiązań, które powinny być zgodne z przyrodniczymi, społecznymi i gospodarczymi zasadami zrównoważonego rozwoju – dodała.

Spotkania dwustronne

Na marginesie posiedzenia Rady ds. Środowiska wiceministra Sowińska spotkała się z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Wiceszefowa MKiŚ rozmawiała także z czeskim ministrem środowiska Petrem Hladíkem (zdjęcie) na temat wspólnych działań na rzecz ochrony jakości powietrza i wód. Tematem rozmowy z minister środowiska Belgii Zakią Khattabi były z kolei plany belgijskiej prezydencji w Radzie UE na przyszłe półrocze.

Wiceministra spotkała się także z delegacją Austrii, której przewodniczyła Leonore Gewessler, austriacka minister ds. środowiska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Qair Polska zdobywcą tytułu cPPA Leader in Poland 2023 (07 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Nowa strona Polskich Parków Narodowych (30 kwietnia 2024)Forum Miast 2025 (26 kwietnia 2024)Parlament Europejski zatwierdził NZIA (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony