Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Koniec szarej strefy w odpadach?

Resort środowiska apeluje do samorządowców o przyspieszenie prac nad wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Zapowiada też dalszą walkę z szarą strefą i kontynuację prac nad bazą danych odpadowych.

   Powrót       26 września 2016       Odpady   

Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami posłowie wysłuchali informacji ministra środowiska na temat najważniejszych problemów i planów w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Obecny na spotkaniu Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zwrócił uwagę na niezadowalające efekty zwalczania szarej strefy. Wciąż istotnym problemem są niekontrolowane zmiany statusu odpadów oraz „kreatywna księgowość”, czyli tworzenie dokumentacji pomimo niepoddania odpadów poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Szara strefa na barkach GIOŚ

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska trwają zintensyfikowane prace nad merytorycznym opracowaniem Bazy danych odpadowych. Jest to kluczowe z punktu widzenia działalności Inspekcji, która przejmie odpowiedzialność za zwalczanie patologii na rynku. Planowane jest także rozszerzenie bazy o dodatkowy moduł zawierający informacje na temat transportu odpadów w skali kraju. Bieżący dostęp do informacji powinien umożliwić sprawny nadzór nad strumieniem odpadów oraz szybkie reagowanie w przypadkach stwierdzenia naruszeń. Baza ma zatem szansę usprawnić pracę nie tylko organów Inspekcji Ochrony Środowiska, ale także gmin, organów ścigania, Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych zaangażowanych służb.

Opieszałość samorządów ryzykowna

Mazurek przypomniał także o konieczności rzetelnego sporządzania przez urzędy marszałkowskie wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO), które stanowią uszczegółowienie Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO). Przyznał, że część samorządów nie przygotowała jeszcze odpowiednich materiałów. Natomiast materiały już dostarczone do resortu wymagają zazwyczaj istotnych poprawek. Przedstawiciel resortu apelował w związku z tym o przyspieszenie prac nad przygotowaniem planów, a także o większą niż dotychczas skrupulatność. Kwestia jest istotna, gdyż nieprawidłowo sporządzone plany mogą zostać zaskarżone przez mieszkańców. Każde z kolei opóźnienie we wdrażaniu unijnych przepisów (których WPGO stanowią realizację) może skutkować utratą dofinansowań na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak rolnictwo może skorzystać na biogazowniach? (08 kwietnia 2024)XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH (03 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Nowe narzędzie do wystawiania i obsługi wniosków DPR. Oszczędność czasu, brak błędów i automatyzacja (20 marca 2024)Cele redukcyjne poniżej oczekiwań, dobry krok z odpadami zmieszanymi. Głosy ws. rewizji dyrektywy (15 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony