Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

O bezpieczeństwie pracy służb komunalnych nie tylko od święta

Ponad 100 tys. osób w Polsce obchodziło wczoraj Dzień Pracownika Służby Komunalnej i Terenowej. Nasi Bohaterowie Dnia Codziennego, bez pracy których funkcjonowanie społeczeństwa nie byłoby możliwe, pracują dziś w szczególnie trudnych warunkach.

   Powrót       11 maja 2020       Odpady   

Pandemia jeszcze bardziej unaoczniła nam, jak ważne zadania wykonują. Mowa o pracownikach gazownictwa, ciepłownictwa, energetyki, telekomunikacji, zarządu dróg, komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami i zieleni miejskiej. Ukłon dla wszystkich z Państwa!

Brak komfortu wyboru: praca zdalna czy stacjonarna

Dziś jednak skoncentrujemy się na branży odpadowej, bo to m.in. operatorzy śmieciarek czy pracownicy sortowni odpadów nie mają komfortu wyboru: praca zdalna czy stacjonarna. W dyskusji o bezpieczeństwie pracy newralgicznym punktem rozważań jest zagadnienie odbioru odpadów z miejsc kwarantanny i izolacji. Przypomnijmy, że wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 pozostają aktualne. Czyli odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład, stanowią odpady komunalne. Dodajmy, że są to wytyczne, a nie przepisy prawne.

Czytaj: Wytyczne KE: jak zarządzać odpadami, w tym medycznymi, w czasach COVID-19

W związku z tym praktyka postępowania z odbiorem odpadów z gospodarstw domowych będących miejscem przebywania osób objętych kwarantanną lub izolacją jest różna w Polsce. Część firm odbiera je razem z innymi odpadami zmieszanymi, a część przewiduje na tę okoliczność oddzielne procedury i specjalną dedykowaną zbiórkę (np. specjalnie oznakowane kontenery).

Nocna zbiórka i praca zmianowa

Zagadnienie odbioru odpadów w czasie epidemii koronawirusa było tematem IV Webinarium zorganizowanego przez Ekorum 6 maja br. Jak usłyszeliśmy, ochrona pracowników oraz zapewnienie ciągłości pracy są dziś priorytetem dla firm odpadowych. Standardem jest wprowadzenie środków ochrony osobistej (noszenie rękawiczek jednorazowych, maseczek ochronnych), akcje informacyjne wśród pracowników.

Ale są też specjalne procedury, jak np. ta wprowadzono w Kielcach, czyli interwencyjna zbiórka odpadów w nocy. Jak wyjaśniał podczas Webinarium Andrzej Dziewanowski, dyrektor ds. operacyjnych w Eneris Surowce, zbiórka obejmuje godziny nocne w I etapie (20.00-4.00), cały dzień w II etapie (6.00-3.00). - Jak dotąd (stan na 6 maja) ani jeden z pracowników Eneris Surowce nie zachorował, tylko 1 przebywał na kwarantannie – wyjaśniał Andrzej Dziewanowski. Dodał, że w firmie przerwa między pracą poszczególnych zmian pracujących w sortowni wynosi 4 godziny, co jest wystarczającym czasem na przeprowadzenie dezynfekcji i przewietrzania pomieszczeń w celu minimalizowania zagrożenia.

Unikatowa praktyka w Szczecinie

Jak wyjaśniła Arika Żukowska, dyrektor ds. marketingu i rozwoju, wiceprezes zarządu Suez Jantra Sp. z o.o, w Szczecinie wprowadzono z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy Szczecin – Wydziału Gospodarki Komunalnej specjalny schemat działania w sytuacji odbioru odpadu z miejsc objętych kwarantanną. Jest on o tyle unikatowy, że wprowadza odbiór odpadów bezpośrednio od mieszkańców będących w kwarantannie „sprzed drzwi” . – Urząd Miasta określił konkretny cel, więc jako wykonawca usługi opracowaliśmy system (sporządziliśmy specjalną procedurę działania), wraz z harmonogramem. Ustaliliśmy, że będzie to odbiór o stałej częstotliwości trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych (do godz. 20.00). Pracownik objeżdża wskazane adresy, do specjalnego worka ładuje odpady, które potem trafiają na dedykowany do tego samochód. Po powrocie do bazy cały zebrany ładunek wrzuca do specjalnie oznakowanego kontenera, który następnie jest przewożony bezpośrednio do miejsca termicznego przetwarzania. Pracownik po zakończeniu procesu dezynfekuje kontener i pojazd, wyrzuca jednorazową odzież ochronną – wyjaśnia Arika Żukowska.

Formalna strona procesu

Formalna strona współpracy obejmuje więc trzy podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), który jest właścicielem bazy adresowej, Urząd Miasta Szczecin, który jest koordynatorem i organizatorem oraz Suez Jantra, która jest obierającym odpady. Pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą została podpisana specjalna umowa na odbiór odpadów komunalnych z kwarantanny, a pomiędzy MOPR i Urzędem Miasta obowiązuje specjalne porozumienie, natomiast między MOPR a Suez Jantra została podpisana umowa na powierzenie danych osobowych. Koszt usługi ponosi Urząd Miasta.

Takie rozwiązanie skraca ścieżkę odbioru „niebezpiecznych” odpadów i zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Czytaj: Kobieta operatorem śmieciarki? Technologia i odpowiednie strategie otwierają nowe możliwości na rynku pracy

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o działalności Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (27 kwietnia 2021)Surowce z odpadów, partnerstwa strategiczne i Strażnicy Planety (16 grudnia 2020)Gospodarka odpadami, ochrona środowiska i bezpieczna przestrzeń - EKOTECH 2021 w kwietniu (14 grudnia 2020)TECHCO Forum – nowe wydarzenie w branży chemicznej w grudniu (17 listopada 2020)Nowe przepisy BHP przy eksploatacji maszyn (01 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony