Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

BOŚ Bank wspiera inwestorów w realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną

Bank Ochrony Środowiska od lat finansuje projekty inwestycyjne w obszarze ekologii i efektywności energetycznej. Obecnie w ofercie możliwość dofinansowania 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji proekologicznych.

   Powrót       15 listopada 2022       Energia       Artykuł promocyjny   

Dzięki środkom z unijnej inicjatywy ELENA (ang. European Local ENergy Assistance), inwestorzy z sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne), przedsiębiorcy (MŚP i mid-cap) a także inwestorzy z sektora mieszkaniowego (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego. BOŚ dysponuje środkami na wsparcie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, dzięki umowie zawartej w lutym br. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Zakres dostępnego wsparcia

Wsparcie inwestorów polega na współfinansowaniu 90% kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji w obszarach:

  • poprawa efektywności energetycznej budynków (w tym budynków użyteczności publicznej, wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków będących własnością przedsiębiorstw),
  • modernizacja oświetlenia ulicznego,
  • budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
  • budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych.

Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego (JST) i spółki komunalne zarządzające zasobami mieszkaniowymi gminy, którym bank przyzna kredyt na finansowanie inwestycji, mogą już teraz składać wnioski o refundację 90% kosztów brutto (tj. z podatkiem VAT) przygotowania audytów energetycznych ex-ante i dokumentacji technicznej.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o refundację, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Banku, należy złożyć u Doradcy, który obsługuje Klienta w zakresie kredytu na finansowanie inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną budynku. Warunkiem refundacji jest wybór wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Maksymalna kwota refundacji dla jednego Inwestora nie może przekroczyć 60 000 EUR. Warto też podkreślić, że refundacji podlegają koszty poniesione po 28 lutego 2022 r.

Bank posiada w swojej ofercie również produkty kredytowe na finansowanie inwestycji, w tym przeznaczony dla sektora mieszkaniowego preferencyjny kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową, dostępny dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Premia dla klienta jest finansowana z Funduszu Termomodernizacji i Remontów i jest przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu.

BOŚ jest też obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach inicjatywy ELENA może wspierać samorządy w przygotowaniu dokumentacji technicznej.

W projektach z obszarów innych niż te związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, Inwestor może się zgłosić do Banku z wnioskiem o wsparcie na etapie przygotowywania się do realizacji inwestycji. Zakres niezbędnej dokumentacji technicznej, o której dofinansowanie ubiega się samorząd lub spółka komunalna będzie określał sam Inwestor, natomiast BOŚ dokona wyboru wykonawcy dokumentacji w trybie konkurencyjnym (Bank nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych).

Pierwsze Umowy Ramowe z Wykonawcami Dokumentacji Technicznej (WDT) w ramach Inicjatywy ELENA zostały już podpisane. Wykonawcy Dokumentacji Technicznej to  podmioty, które zadeklarowały swoją gotowość do opracowania dokumentacji dla Inwestorów realizujących inwestycje ze wsparciem z grantu ELENA i zostały wpisane przez BOŚ na tzw. krótką listę WDT. Spośród tych podmiotów BOŚ będzie wyłaniał firmę, która przygotuje zamówiony przez Inwestora zestaw niezbędnych dokumentów.

Uruchomienie naboru wniosków jeszcze w tym roku

Uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy ELENA jest planowane jeszcze przed końcem 2022 r., jednak już teraz samorządy mogą zawierać z BOŚ ramowe porozumienia o współpracy. Podpisanie porozumienia zwiększa szansę JST na uzyskanie środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji technicznej. Od lipca br. już ponad 10 samorządów zawarło porozumienia z BOŚ; w najbliższym czasie planowane są kolejne.

- Pracujemy również nad wdrożeniem atrakcyjnej oferty finansowania inwestycji proekologicznych dla samorządów w formie EKOPożyczki. Dzięki połączeniu finansowania inwestycji z dofinansowaniem kosztów dokumentacji technicznej z inicjatywy ELENA, chcemy umożliwić naszym Klientom zoptymalizowanie kosztów realizowanych inwestycji – powiedział Marek Szczepański, Dyrektor ds. Współpracy z JST w BOŚ.

Do skorzystania z dofinansowania kosztów dokumentacji technicznej w projektach inwestycyjnych, BOŚ zaprasza również przedsiębiorców, którzy planują realizację inwestycji proekologicznych współfinansowanych ze środków unijnych np. z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Szczegółowe warunki oraz informacje na temat możliwości uzyskania w BOŚ dofinansowania z inicjatywy ELENA są dostępne na stronie internetowej: https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena

Inwestorów zaineresowanych nawiązaniem współpracy zachęcamy do kontaktu: elena@bosbank.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020

BOŚArtykuł powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

100 mld zł z KPO zaplanowano wydać na transformację energetyczną (29 kwietnia 2024)„Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji”. POBE o Czystym Powietrzu (24 kwietnia 2024)Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze” (18 kwietnia 2024)Będą zmiany w „Stop Smog”. Zmniejszenie wkładu własnego gmin i likwitacja kryterium majątkowego beneficjenta (15 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony