Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Oczyszczalnie ścieków producentami energii

W lipcu 2015 roku rozpoczął się trzyletni projekt badawczy Powerstep. Cel: przekształcenie oczyszczalni ścieków w producentów energii. Przedsięwzięcie ma w skali Europy potencjał 87 500 GWh rocznie.

   Powrót       30 grudnia 2015       Woda   
Oczyszczalnia ścieków w Braunschweig (Niemcy) będzie w ramach projektu Powerstep testowała konwersję termoelektryczną, magazynowania nadwyżek ciepła oraz integrację oczyszczalni ze smart grid.

- Oczyszczalnia ścieków obsługująca 100 tys. mieszkańców ma dzisiaj zużycie energii równoważne jej konsumpcji przez 400 mieszkańców – ocenia Boris Lesjean, dyrektor ds. innowacji niemieckiej filii grupy Veolia. - Dzięki technologiom testowanym w ramach projektu Powerstep moglibyśmy wytwarzać energię elektryczną na potrzeby 1400 mieszkańców!

Zapoczątkowany w lipcu 2015 roku projekt zakłada testowanie w rzeczywistych warunkach różnych rozwiązań mających na celu przekształcenie oczyszczalni w producentów energii. Największa nadzieja związana jest z wykorzystaniem energetycznego potencjału biomasy zawartej w ściekach; szacuje się, że w skali europejskiej jest on równoważny 87 500 GWh rocznie. Projekt koordynowany jest przez Centrum Kompetencji Wodnej w Berlinie i zrzesza w ramach europejskiego konsorcjum 15 partnerów - przedstawicieli świata nauki, przemysłu i sektora publicznego.

Zapotrzebowanie na energię dzisiejszych oczyszczalni ścieków wynosi około 1 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Unii Europejskiej. Pomysł wykorzystania obecnej w nich biomasy nie jest nowy, zwłaszcza że w skali lokalnej funkcjonowanie oczyszczalni jest często najbardziej energochłonnym przedsięwzięciem dla samorządów. Dlatego pojawia się wiele inicjatyw mających na celu obniżenie rachunków za prąd zużywany przy oczyszczaniu wody.

Sześć projektów europejskich

- Nowością naszego projektu jest fakt, że po raz pierwszy wchodzimy w etap demonstracji – wyjaśnia Boris Lesjean. - Działamy w oparciu o istniejące już projekty i infrastrukturę lokalną. Sześć obiektów – dwa w Niemczech i po jednym w Szwecji, Austrii, Szwajcarii i Danii – będzie rozwijać i prezentować efektywność technologii przez dwa pierwsze lata.

- Najważniejszym zadaniem, jakie wyznaczył sobie projekt, jest odzyskanie jak największej ilości związków węgla ze ścieków, aby następnie przekształcić je w biogaz – precyzuje Boris Lesjean. Wypróbowane zostaną takie technologie, jak pozyskiwanie materii organicznej (związków węgla) przez mikrosita, technologie zwiększające zawartość metanu, ale także wykorzystanie resztowego ciepła powstającego w kogeneracji z elektrycznością. Na ostatnim etapie projektu wszystkie testowane procesy zostaną zintegrowane w wirtualnym modelu, który oceni ich efektywność.

Oczyszczalnie – producenci energii odnawialnej?

- Najnowocześniejsze oczyszczalnie odzyskują dziś w postaci energii elektrycznej jedynie 10 proc. potencjału energetycznego zawartego w ściekach. Dzięki nowym technologiom odzysk wzrośnie do 20 proc. – wyjaśnia Boris Lesjean. Żeby jednak do tego doszło, trzeba będzie pokonać przeszkody technologiczne oraz zintegrować nowe procesy z istniejącymi już technologiami. Przeszkód jest dużo.

- Do wszystkich hamulców technologicznych należy dodać jeszcze przeszkody prawne i finansowe. Chcielibyśmy, żeby produkowana w ten sposób energia uzyskała status energii odnawialnej, tak jak energia wiatrowa, fotowoltaika czy biomasa. Energetyka odnawialna korzysta z ulg podatkowych oraz wielu programów dofinansowania – opowiada Boris Lesjean. - Dlatego chcemy udowodnić, że inwestycje w oczyszczalnie ścieków mogą pozwolić na produkcję kilowatów dokładnie tak samo jak inne odnawialne źródła energii.

Celem porównania efektywności energetycznej różnych rozwiązań technologicznych analizowany będzie ich cykl życia. - Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne oczyszczalni, użycia jakich produktów chemicznych wymaga jej funkcjonowanie, w jaki sposób tworzy się jej infrastrukturę itp. – wylicza dyrektor ds. innowacji niemieckiej Veolii. Jeśli chodzi o kalendarz realizacji projektu, testy powinny ruszyć we wszystkich sześciu obiektach w pierwszej połowie 2016 roku.

Szczegóły na stronie internetowej projektu.

Dorothée Laperche
Tłumaczenie: Marta Wojtkiewicz

Actu-EnvironnementMateriał został przygotowany we współpracy z francuską redakcją Actu-Environnement.com

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Do 8 tys. zł na przydomową oczyszczalnię na Śląsku (06 lipca 2022)Awaria OŚK „Czajka” i stołeczne MPWiK. Ocena NIK jednoznaczna (13 czerwca 2022)Legnica: Przebudowa oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem (13 czerwca 2022)NIK o gospodarce ściekowej (13 maja 2022)Białystok: Lepsza jakość powietrza dzięki inwestycji w oczyszczalni ścieków (13 maja 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony