Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Będą środki na zapobieganie zapadliskom i podtopieniom przy likwidacji kopalń. Decyzja MAP

   Powrót       11 października 2023       Ryzyko środowiskowe   

Katalog działań, na które można dostać dotację w związku z likwidacją kopalni zozostanierozszerzony. Zakłada to projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych, dodający wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom po zakończeniu likwidacji kopalni.

Projekt rozporządzenia ukazał się 10 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Podstawą prawną jest ustawa z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, a sedno projektu sprowadza się do zmiany do tej pory obowiązującego rozporządzenia z 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń , naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.

Projekt do wymienionych w §2 rozporządzenia z 2017 r. działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni dodaje „prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom w związku ze zlikwidowaną kopalnią”. Działania te będą mogły zatem uzyskać wsparcie z budżetu państwa. Kolejna zmiana, jaką przewiduje projektowane rozporządzenie, dotyczy wniosków o dotację w ramach naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w trakcie i po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów. Na mocy nowego rozporządzenia nie będzie już konieczne dołączanie do wniosku prawomocnych orzeczeń sądu lub ugód zawartych z poszkodowanymi.

Walka z zapadliskami

Skąd zmiany przewidziane w projekcie? Jak dowiadujemy się z uzasadnienia, rozszerzenie katalogu działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalni wynika z przeprowadzonych analiz zadań, które po likwidacji wykonuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń , a także z potrzeby wykonania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegającym zagrożeniom, które mogą wystąpić nawet wiele lat po likwidacji kopalni. Uzasadnienie przywołuje tutaj przykład zapadlisk w gminie Trzebinia, gdzie trzeba prowadzić różnorodne prace zabezpieczające przed powstawaniem kolejnych zapadlisk albo zagrożeń prowadzących do podtopień na obszarach zamieszkanych. „Zapadliska są skutkiem prowadzenia tzw. płytkiej eksploatacji w Kopalni Węgla Kamiennego Siersza, a likwidacja kopalni zakończyła się w 2003 r.” – czytamy. Rezygnacja z obowiązku dołączania do wniosku orzeczeń sądowych i umów według uzasadnienia jest podyktowana tym, że „na podstawie wieloletnich doświadczeń w procesie weryfikacji wniosków, zauważono, że w tym procesie oprócz wymienionych wyroków i ugód, wymagane są od spółki również inne dokumenty, potwierdzające zasadność i konieczność naprawienia szkody, a co za tym idzie sfinansowania jej ze środków z budżetu państwa”.

Projekt rozporządzenia zawiera regulację przejściową, która mówi, że do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed wejściem w życie rozporządzenia, „stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem” – a więc zgodnie ze zmianą. Według Oceny Skutków Regulacji, rozporządzenie będzie miało korzystny wpływ na środowisko, ułatwiając prace zabezpieczające przed powstawaniem kolejnych zapadlisk i podtopień. Podniesie również poziom bezpieczeństwa, zmniejszając zagrożenia dla życia i zdrowia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)Jedynie 20 proc. zużywanych w kraju surowców mineralnych pochodzi z Polski (21 maja 2024)Maksimum 5 ton metanu na 1000 ton węgla od 2027 r. PE przyjmuje nowe przepisy (15 kwietnia 2024)Potrzeba co najmniej 6 mld zł rocznie? Przyszłość Czystego Powietrza (04 kwietnia 2024)Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony