Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.09.2021 19 września 2021

Będą zmiany w zarządzaniu mieniem przez Lasy Państwowe

Posłowie odrzucili projekt umożliwiający Lasom Państwowym dokonywanie darowizn nieruchomości na rzecz samorządów. Jedną z przyczyn jest fakt, że rząd opracowuje w tej chwili własne zmiany o charakterze bardziej systemowym.

   Powrót       21 lipca 2016       Management   

W środę posłowie rozpatrzyli projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681) autorstwa posłów PO. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie wyraziła zgody na proponowane zmiany. Miały one umożliwić Lasom Państwowym dokonywanie darowizn lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem części posłów obecny stan prawny nie wymaga w tej chwili zmian.

Samorządy skazane na dzierżawy?

Projektowana ustawa miała na celu nowelizację ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100). Obowiązujące przepisy nie pozwalają na dokonanie darowizny lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych. Przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste jest formalnie dopuszczalne, ale - zdaniem wnioskodawców - przez ułomność regulacji (m.in. brak przepisów szczegółowych) znacząco utrudnione. Z tego powodu samorządy zawierają zazwyczaj z Lasami Państwowymi umowy dzierżawy, które stanowią dla nich dodatkowe obciążenie finansowe.

Zarządzanie lasami to zadanie nadleśniczych

Wątpliwości posłów wzbudzało przede wszystkim przyznanie kompetencji dokonywania darowizn starostom. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o lasach gospodarka leśna należy bowiem do samodzielnych zadań nadleśniczych. Ustawa stanowi, że nadleśniczowie bezpośrednio zarządzają lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych. Zdaniem części posłów nowe przepisy miałyby także charakter „potencjalnie korupcjogenny” i groziły wykupywaniem przekazanych samorządom gruntów przez prywatnych inwestorów. Strona rządowa przyznała ponadto, że pracuje właśnie nad bardziej systemowym rozwiązaniem kwestii gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych. Oznacza to, że wkrótce możemy spodziewać się kompleksowych zmian w rozdziale 6a ustawy o lasach. Obecnie nie są znane jednak szczegóły projektowanych regulacji.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ekspert z UW: w perspektywie zmian klimatu dbajmy o renaturyzację krajobrazu, odtwarzanie lasów i zasoby wody (06 września 2021)Raport: Około jedna trzecia gatunków drzew na świecie zagrożona wyginięciem (02 września 2021)Nowelizacja ustawy o lasach. Jakie zmiany są proponowane? (31 sierpnia 2021)Prezydent podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje (30 sierpnia 2021)Kary za przestępstwa przeciwko środowisku – projekt ustawy w RCL (13 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony