Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Błękitne certyfikaty debiutują na giełdzie

We wtorek TGE wprowadza do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowy produkt, czyli przewidziane w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE świadectwa pochodzenia produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO.

   Powrót       06 września 2016       Energia   

Przedmiotem obrotu będą prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od 1 lipca 2016 r. Notowania będą odbywały się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych. Oznacza to, że ceny dla transakcji sesyjnych (TGEozebio) publikowane będą we wtorki i czwartki, zaś dla transakcji pozasesyjnych (TGEozebioTP) w poniedziałki i środy.

Część rynku zarezerwowana dla biogazu

Podstawą prawną do wprowadzenia nowego instrumentu jest art. 44 ust. 1a pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478, ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Obowiązujące od 1 lipca przepisy przewidują odrębny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej z biogazu rolniczego. Wydzielone dla tej technologii certyfikaty nazywane są popularnie przez branżę „błękitnymi” dla odróżnienia od „zielonych”, które przyznawane są za produkcję energii z pozostałych źródeł odnawialnych.

Zgodnie z opublikowanymi niedawno projektami rozporządzeń Ministra Energii sprzedawcy energii będą musieli wykazać w 2017 r., że przynajmniej 0,5 proc. sprzedawanej przez nich energii pochodzi z biogazowni rolniczych i 15,5 proc. z pozostałych OZE. Łączny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia miałby zatem wynosić w przyszłym roku 16 proc. wobec 15 proc. w 2016 roku.

Zbliżyć się do opłaty zastępczej

W zamierzeniach ustawodawcy wprowadzenie odrębnych certyfikatów dla biogazu wpłynie na poprawę sytuacji finansowej tej branży. Ustalenie dodatkowego obowiązku ma spowodować, że podaż i popyt błękitnych certyfikatów utrzymają się na podobnym poziomie. To z kolei ma zapewnić, że ich cena zbliży się do opłaty zastępczej i ukształtuje się na poziomie około 300,03 zł/MWh. Dla porównania średnioważona cena na sesjach dla instrumentu PMOZE_A, czyli „zielonych certyfikatów”, wyniosła w sierpniu br. 48,08 zł/MWh.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)Biogazownię karmi człowiek (15 kwietnia 2024)Prawidłowe mieszanie to wyzwanie (11 kwietnia 2024)Biometan jako alternatywa dla gazu ziemnego (09 kwietnia 2024)Dynamika budowy biogazowni rolniczych będzie się zwiększać (08 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony