Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.02.2024 24 lutego 2024

Błękitne certyfikaty debiutują na giełdzie

We wtorek TGE wprowadza do obrotu na Rynku Praw Majątkowych nowy produkt, czyli przewidziane w ostatniej nowelizacji ustawy o OZE świadectwa pochodzenia produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO.

   Powrót       06 września 2016       Energia   

Przedmiotem obrotu będą prawa majątkowe, które wynikają ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od 1 lipca 2016 r. Notowania będą odbywały się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych. Oznacza to, że ceny dla transakcji sesyjnych (TGEozebio) publikowane będą we wtorki i czwartki, zaś dla transakcji pozasesyjnych (TGEozebioTP) w poniedziałki i środy.

Część rynku zarezerwowana dla biogazu

Podstawą prawną do wprowadzenia nowego instrumentu jest art. 44 ust. 1a pkt.1 ustawy z dnia 20 lutego 2016 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478, ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Obowiązujące od 1 lipca przepisy przewidują odrębny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej produkowanej z biogazu rolniczego. Wydzielone dla tej technologii certyfikaty nazywane są popularnie przez branżę „błękitnymi” dla odróżnienia od „zielonych”, które przyznawane są za produkcję energii z pozostałych źródeł odnawialnych.

Zgodnie z opublikowanymi niedawno projektami rozporządzeń Ministra Energii sprzedawcy energii będą musieli wykazać w 2017 r., że przynajmniej 0,5 proc. sprzedawanej przez nich energii pochodzi z biogazowni rolniczych i 15,5 proc. z pozostałych OZE. Łączny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia miałby zatem wynosić w przyszłym roku 16 proc. wobec 15 proc. w 2016 roku.

Zbliżyć się do opłaty zastępczej

W zamierzeniach ustawodawcy wprowadzenie odrębnych certyfikatów dla biogazu wpłynie na poprawę sytuacji finansowej tej branży. Ustalenie dodatkowego obowiązku ma spowodować, że podaż i popyt błękitnych certyfikatów utrzymają się na podobnym poziomie. To z kolei ma zapewnić, że ich cena zbliży się do opłaty zastępczej i ukształtuje się na poziomie około 300,03 zł/MWh. Dla porównania średnioważona cena na sesjach dla instrumentu PMOZE_A, czyli „zielonych certyfikatów”, wyniosła w sierpniu br. 48,08 zł/MWh.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dodatkowe 2 mld zł - zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” (12 lutego 2024)BioCNG i bioCO2. Wiadomo, jakie będą produkty biometanowni w Brodach (21 grudnia 2023)Energia prosto od krowy. Przydomowe biogazownie u podnóża Kilimandżaro (01 grudnia 2023)Biometan – nowe otwarcie dla biznesu i dekarbonizacji w Polsce (25 października 2023)„Potencjał biogazowni w realizacji celów zielonej gospodarki” – debata na Targach PolEco 2023 (19 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony