Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

COP24: Jaki jest poziom emisji wszystkich krajów świata i jak każdy z nich ma zamiar je obniżyć

Porozumienie Paryskie zostało ratyfikowane przez 184 państwa. Każde z nich określiło swoje zobowiązania dotyczące ograniczenia poziomów emisji gazów cieplarnianych. Poziomy emisji, plany redukcji, udział lasów w pochłanianiu CO2: prezentujemy cały świat w jednej infografice.

   Powrót       27 listopada 2018       Ryzyko środowiskowe   
Kliknij na obraz by wyświetlić grafikę

W grudniu 2013 r., w Warszawie, przywódcy 196 państw świata uzgodnili, a rok później, w Limie, zobowiązali się do przedstawienia dobrowolnych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie COP21. Przez cały rok 2015 spływały kolejne zobowiązania wszystkich państw (INDC - ang. Intended Nationally Determined Contributions).

W grudniu 2015 roku ogłoszono Porozumienie Paryskie, którego ratyfikacja (na koniec listopada 2018r.: 184 państwa) oznacza przekształcenie dobrowolnych deklaracji w wiążące zobowiązania (NDC).

Każde państwo określa więc, jakie gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC, NF3) będą przedmiotem redukcji i na jakich sektorach (energetyka, przemysł, leśnictwo, rolnictwo, transport…) ma zamiar skoncentrować swoje wysiłki. Może także przedstawić swój stosunek do pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i uwzględnienia tego faktu w swojej polityce klimatycznej, a także wypowiedzieć się na temat użytkowania gruntów. Zgodnie z założeniami Porozumienia, poziom tych ambicji ma być weryfikowany i zwiększany co pięć lat.

W jaki sposób obliczane będą redukcje emisji poszczególnych gazów? Jak uwzględniać w tych rachunkach prośrodowiskową gospodarkę leśną? Kto i jak będzie sprawdzał, czy dane państwo wywiązuje się ze swoich zobowiązań i jakie będą konsekwencje ich niewypełnienia? Na te pytania odpowiedź powinna zostać znaleziona w Katowicach, podczas COP24. Na uzgodnienie tych kwestii został nam jeszcze rok (rozliczamy się od 1 stycznia 2020). Czy uda nam się znaleźć wspólne stanowisko już teraz, czy może negocjatorzy będą chcieli decydować o tym w ostatniej chwili, podczas COP25?

Nasza unikalna mapa świata - efekt wielu miesięcy pracy - prezentuje Państwu poziomy emisji oraz zobowiązania wszystkich państw, które ratyfikowały Porozumienie Paryskie(1). Zapraszamy do jej wnikliwej analizy!

Marta Wojtkiewicz: Dyrektor francuskiego Actu-Environnement i założycielka Teraz Środowisko Actu-EnvironnementMateriał został przygotowany we współpracy z francuską redakcją Actu-Environnement.com

Przypisy

1/ Państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) ratyfikowały Porozumienie Paryskie wspólnie, jako jedna organizacja. Cel redukcji emisji gazów cieplarnianych członkowie UE ustalają wspólnie, po czym jego wykonanie rozdzielają pomiędzy siebie.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wystartowała Akademia Energii! (12 września 2023)Emisje przemysłowe w świetle regulacji klimatycznych i drogi do zeroemisyjności (29 sierpnia 2023)Nowy scenariusz dla PEP2040 i KPEiK – dobry kierunek pełen niedopowiedzień (28 czerwca 2023)Orlen systematyzuje dotychczasowe działania w zakresie polityki klimatycznej (06 czerwca 2023)Magazynowanie jednym z głównych wąskich gardeł rozwoju wodoru w Polsce (15 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony