Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.04.2024 12 kwietnia 2024

Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI w Babiogórskim Parku Narodowym z dofinansowaniem ponad 49 mln zł

Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW i Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego podpisali umowę na dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI. Środki w wysokości 49 341 917,44 zł pochodzą z Programu FEnIKS.

   Powrót       22 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Wizualizacja Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI: Pracownia Projektowa JKM mgr. inż. arch. Jacek Majewski, Biuro Budowlane ALBIS mgr inż. Maciej Biegun.

- To bardzo znamienne, że pierwsza umowa ze środków FEnIKS zawarta przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczona jest na rozwój infrastruktury dydaktycznej – powiedział Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW. – Rzetelna, oparta na nauce edukacja przyrodnicza i ekologiczna powinna być integralną częścią wszystkich działań związanych z ochroną przyrody i adaptacją do zmian klimatu. Budowa ośrodka edukacji w Babiogórskim Parku Narodowym gdzie w nowoczesny, ciekawy dla zwiedzających sposób pokazywana będzie wieloaspektowość funkcjonowania górskiego ekosystemu jest tego najlepszym przykładem. Szczególnie ważne, że wykorzystywane będą wiedza i doświadczenie praktyków, który na co dzień zajmują się ochroną naszej rodzimej przyrody – podkreślił wiceprezes Mazurek.

Jak będzie wyglądało Centrum Edukacji Przyrodnicznej MORGI?

Dofinansowana inwestycja zakłada wybudowanie do czerwca 2027 r. kompleksu edukacyjnego o powierzchni ponad 2,5 tys. m2 na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, który nie dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym. W Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI centralne miejsce zajmie interaktywna sala wystawy przyrodniczej. Prezentowane tam będzie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe masywu Babiej Góry, począwszy od budowy geologicznej, przez piętrowość klimatyczno-roślinną, aż po elementy dziedzictwa kulturowego górali babiogórskich i orawskich. Ponadto w Centrum Edukacji znajdą się m.in. sala wystaw czasowych, pracownia warsztatów edukacji aktywnej, sala kinowa i biblioteka. Kompleks powstanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oszczędzania i odzyskiwania energii. Budynek Centrum wkomponowany zostanie w teren polany Morgi w Zawoi. Integralnym elementem Centrum będzie ścieżka edukacyjna prezentująca walory przyrodnicze górskiej łąki. Pierwsze zajęcia edukacyjne planowane są w połowie 2027 r. Koszt inwestycji wyniesie 72,4 mln zł z czego 49,3 mln zł pochodzi ze środków FEnIKS.

NFOŚiGW w ramach FEnIKS dysponuje pulą 34 mld zł

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażająca dla obszarów: Efektywność energetyczna, Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarka odpadami oraz GOZ, Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Infrastruktura ciepłownicza, Rozwój OZE, Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Woda do spożycia. Łączna pula środków będąca w dyspozycji NFOSiGW przeznaczona na inwestycje w tych obszarach wynosi ponad 34 mld zł (7 923 mln EUR).

„Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI” FENX.01.05-IW.01-0001/23 Wartość projektu ogółem: 72 406 030,30 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 49 341 917,44 zł.

/Za NFOŚiGW/

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielone okienko w każdej gminie. Przedwyborcze wskazówki od ClientEarth (28 marca 2024)Legenda o samorządzie (20 marca 2024)Dostępne fundusze na rzecz środowiska (07 marca 2024)Jaka będzie przyszłość polskich lasów? Dialog ma być podstawą (26 stycznia 2024)Przywrócić dawne granice, a potem je poszerzyć. Naukowcy o Świętokrzyskim Parku Narodowym (24 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony