Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Co mają Chiny do bezemisyjnego transportu w UE?

Na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej podczas COP24 Violeta Bulc, komisarz ds. transportu, i Jose Mendes, sekretarza stanu ds. środowiska Portugalii, przedstawili wizję bezemisyjnego transportu w UE do 2050 r.

   Powrót       06 grudnia 2018       Planowanie przestrzenne   

Dekarbonizacja transportu jest konieczna. Żeby mogło się to udać, potrzebna jest kooperacja wielu podmiotów: państw, miast, sektora publicznego, prywatnego i wreszcie nas wszystkich, każdego jednego obywatela, który, podejmując decyzję, z jakiego transportu korzysta, ma bezpośredni wpływ na ochronę klimatu. Lub jego dalszą destrukcję.

Determinanty sukcesu

- Dostęp do zeroemisyjnych pojazdów, elektryfikacja – która jest teraz najbardziej zaawansowaną technologią - ale także rozwój żeglugi śródlądowej, rozwój rynku paliw syntetycznych i biopaliw ma tu szczególne znaczenie – zaznaczyła Violeta Bulc, komisarz ds. transportu.  Podkreślanie znaczenia transportu publicznego stanowi istotną zmianę myślenia. - UE angażuje się w tworzenie współdzielonej mobilności, tworzenie węzłów multimodalnych, pozwalających przesiadać się z jednego środka transportu do drugiego - przekonywała dalej. Zwróciła także uwagę na ogromne znaczenie zrównoważonej urbanistyki, bo to przecież miasta odgrywają zasadniczą rolę w zmniejszaniu zapotrzebowania na mobilność.

Co mogą zrobić prywatne firmy?

Przedsiębiorstwa działają zarówno po stronie popytu, jak i podaży, dlatego mają ogromny wpływ na zmniejszanie emisji CO2 z transportu. - KE nie będzie promować tylko jednej technologii czy tylko jednego rozwiązania kosztem innego. Będziemy wyznaczać cele i umożliwiać opcje konkurowania na rynku. Przemysł z kolei musi znaleźć najlepszy miks technologiczny – wskazała komisarz.

Nikt jednak, na czele z komisarz Bulc, nie ma złudzeń, że dla konsumentów kluczowe są takie kwestie, jak: cena, wydajność i dostępność proponowanych rozwiązań i nowych technologii.

Cyfryzacja a dekarbonizacja

UE przychyla się do koncepcji „zanieczyszczający płaci”, bądź „użytkownik płaci”.  Mowa tu o opłatach z tytułu zanieczyszczania: tak pośredniego, jak i bezpośredniego. - Zrównoważone wybory muszą być atrakcyjne, więc to lokalne rozwiązania mają szczególne znaczenie w tworzeniu przestrzeni  dla transportu, zapewniając bezpieczną i czystą infrastrukturę – akcentowała Bulc. Cyfryzacja jest jednym z głównych czynników sprzyjających  dekarbonizacji. Komisarz podkreśliła, że UE już finansuje 35 projektów w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF), a pod jego egidą zostanie zmobilizowane nawet do 2 mld euro środków na inwestycje (m.in. na rozwój stacji ładowania czy technologii produkujących paliwa alternatywne).

- Mobilność nie jest już definiowana jedynie jako posiadanie osobistych pojazdów. Jest postrzegana w coraz większym stopniu jako usługa. Infrastruktura drogowa jest coraz lepsza, a pojazdy coraz bardziej wydajne zaznaczyła Bulc.

Transport morski i lotniczy

- Zanieczyszczenia nie znają granic, UE tutaj nie wystarczy, potrzebujemy podejścia globalnego. Z poziomu lokalnego i unijnego musimy wyjść zdecydowanie szerzej. Gazy cieplarniane nie zatrzymują się na granicach, więc wdrożyliśmy dwie umowy wielostronne, w sprawie żeglugi i lotnictwa dodała komisarz.

Mowa tu o działalności dwóch szczebli ONZ: Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO) i Międzynarodowej  Organizacji  Morskiej (International Maritime  Organisation, IMO), które zaangażowały się na rzecz ograniczenia emisji, ale, jak podkreśliła komisarz, przyszedł czas, by te cele wdrożyć.

Strategiczne znaczenie transportu

- W całej tej dyskusji nie możemy zapominać o tym, że transport ma ogromne znaczenie. Bez transportu ludzie nie mieliby pracy, możliwości przemieszczania i realizowania swoich podstawowych celów życiowych. A z drugiej strony transport powoduje zatory drogowe, emisje zanieczyszczeń, hałas i ogólnie mówiąc nie realizuje Postanowienia Paryskiegozauważył Jose Mendes, podsekretarz stanu ds. środowiska.

Dlatego został powołany Sojusz na Rzecz Dekarbonizacji Transportu, przekonywał. - Zaprosiliśmy miasto Katowice do tego Sojuszu, bo skoro Katowice odważyły się na zorganizowanie takiego wydarzenia, jak COP24, to znaczy, że są na to gotowedodał.

Jaką rolę mają odegrać Chiny?

Padło pytanie o wymiar prośrodowiskowy podpisanego wczoraj w Portugalii bilateralnego porozumienia pomiędzy  Prezydentami  Portugalii i  Chin w sprawie wzajemnego inwestowania. - Na pewno nie powinniśmy postrzegać Chin jako zagrożenia, ale jako partnera, od którego możemy czerpać wiedzę w dziedzinie elektryfikacji transportu i dekarbonizacji – przekonywał Mendes. W zamyśle jest połączenie koncepcji pasa transportowego i dróg realizowanych w Chinach z koncepcją Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T od ang. Trans-European Transport Networks).

Pośrednim skutkiem tego porozumienia ma być wprowadzenie transparentnych zasad przeprowadzania przetargów na kontrakty i inwestycje, poprzez wprowadzanie wspólnych zasad prowadzenia modeli przetargowych i realizacji inwestycji na całym świecie.

- Oczywiście inwestowanie w łagodzenie skutków zmian klimatycznych musi brać pod uwagę i to, że Chiny, obok Stanów Zjednoczonych, są największymi emiterami związków zanieczyszczających środowiskododał portugalski minister. Z tego punktu widzenia, wszelkie porozumienia podpisywane między UE a Chinami są niezwykle istotne, bo mogą mieć globalny wpływ na środowisko.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Imprezy masowe z niskim śladem węglowym, czyli i wilk syty i owca cała (08 listopada 2023)Krakowskie Centrum Edukacji Klimatycznej: edukacja – współpraca – inspiracja (28 marca 2023)Dodatkowe 81 mln na transport miejski na Śląsku (21 marca 2023)Jak działa GZM? Ocena NIK pozytywna, ale z minusem (05 stycznia 2023)Świdnik: Dofinansowanie na trzy autobusy wodorowe i stacje do ładowania pojazdów elektrycznych (05 grudnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony