Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Czy nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo stosowania produktów biobójczych?

W piątek Sejm uchwalił ustawę o produktach biobójczych, która ma zapewnić, że wytwarzanie i udostępnianie na rynku substancji czynnych i produktów biobójczych nie będzie miało szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt, ani niepożądanego działania na środowisko.

   Powrót       17 września 2015       Ryzyko   

Produkty biobójcze to substancje lub mieszaniny służące do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania organizmów szkodliwych oraz ich zwalczania w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne. Spotykamy się z nimi na co dzień, gdyż są nimi m.in. środki odstraszające owady, substancje odkażające czy farby i impregnaty do drewna. Nieodpowiednio stosowane mogą stanowić ryzyko dla ludzi, zwierząt i środowiska, więc ich prawidłowe oznakowanie i kontrolowany obrót na rynku pełnią kluczową rolę. Choć regulujące te kwestie unijne rozporządzenie nr 528/2012 jest bezpośrednio skuteczne i nie ma formalnego wymogu jego transpozycji do polskiego prawa, uznano, że jego prawidłowe stosowanie wymaga wprowadzenia stosownych przepisów również na poziomie ustawowym.

Kluczowa rola procedur

Znaczącą część nowej ustawy(1) stanowią przepisy proceduralne. Określają one m.in. co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na obrót produktami biobójczymi, warunki jego wydania oraz przypadki, w których podlega uchyleniu. W dalszej części ustawy znajdziemy z kolei przepisy regulujące kwestie opakowania udostępnianych na rynku produktów biobójczych, ich klasyfikacji oraz oznakowania. Przestrzeganie opisanych tam reguł ma zapewnić, że produkty biobójcze nie będą mylone przez konsumentów z innymi towarami, głównie z żywnością.

Ustawa przewiduje również możliwość zmiany wydanych wcześniej pozwoleń. W takich przypadkach podmiot odpowiedzialny obowiązany jest zaprzestać udostępniania wydanego na podstawie takiego pozwolenia produktu na rynku najpóźniej w ciągu 180 dni od wydania stosownej decyzji przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Maksymalny okres na zużycie przez użytkowników ostatecznych istniejących zapasów takiego produktu nie powinien przekraczać z kolei 365 dni od wydania decyzji.

Skuteczniejszy nadzór i nowe etaty w administracji

Unijne przepisy, a w ślad za nimi polska ustawa, przewidują szereg nowych obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów odpowiedzialnych. To z kolei spowoduje, że do organów administracji zacznie napływać większa ilość dokumentacji, która podlegać będzie później specjalistycznej weryfikacji. Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi wnioskodawców wymagać będzie pozyskania nowej, wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej z dziedziny m.in. medycyny, toksykologii, farmacji, chemii, biotechnologii, weterynarii, posługującej się biegle specjalistycznym językiem angielskim. Tylko Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stworzy w związku z tym w 2016 r. 11 nowych etatów.

Za przyjęciem ustawy głosowało 399 posłów, dwóch było przeciw, zaś trzech wstrzymało się od głosu.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3670)
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1319-sprawozdanie-komisji-zdrowia-produkty-biobojcze.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inspekcja ujawniła nielegalny przywóz odpadów z Niemiec do Polski (28 kwietnia 2021)Jak jesteśmy chronieni przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych? Wyniki kontroli NIK (23 kwietnia 2021)Czy będą zmiany unijnych przepisów dot. trwałych zanieczyszczeń organicznych? (09 kwietnia 2021)Ruda Śląska: Tereny zieleni i rekreacji w miejscu dawnej koksowni (25 marca 2021)Dwaj mężczyźni w areszcie za składowanie nielegalnych odpadów (22 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony