Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Dotacje i pożyczki z NFOŚiGW na ochronę powierzchni ziemi

   Powrót       05 września 2016       Planowanie przestrzenne   

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidział 151 mln zł wsparcia w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. Wnioski na dwie części programu: rekultywację terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, można składać do 20 grudnia br.

Program oferuje zarówno dotacje (82,5 mln zł), jak i pożyczki (blisko 68,5 mln zł). Jego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Część pierwsza – rekultywacja terenów zdegradowanych - zakłada współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych. Chodzi w szczególności o usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.

W części tej wsparciem objęto rónież zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Może to być też usunięcie i unieszkodliwianie groźnych, niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów. Dofinansowanie obejmuje tu także przeprowadzenie działań naprawczych lub remediację powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

O pieniądze z NFOŚiGW mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września, a zakończy – 20 grudnia br.

Część druga - współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dotyczy projektów wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020 dla Działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego. Tutaj wnioski mogą składać: beneficjenci PO IiŚ 2014-2020 (oczywiście w ramach realizacji przedsięwzięć Działania 2.5.) oraz podmioty upoważnione przez wyżej wymienionych beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Nabór ruszył na początku sierpnia i potrwa do 20 grudnia.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plan strategiczny dla rolnictwa. Trwają konsultacje (03 września 2021)Strach przed powstającymi odpadami poremediacyjnymi (28 lipca 2021)Zostań testerem łąki kwietnej i pomóż zapylaczom (29 czerwca 2021)KE przyjęła plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby (13 maja 2021)Ruda Śląska: Tereny zieleni i rekreacji w miejscu dawnej koksowni (25 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony