Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Energia ze wszystkich źródeł odnawialnych konkurencyjna cenowo wobec paliw kopalnych w 2020 r.

Koszty produkcji energii wiatrowej i fotowoltaicznej będą w dalszym ciągu spadać, by osiągnąć wkrótce między 0,03 a 0,10 $/kWh – szacuje IRENA. Przy takich cenach OZE stają się realną konkurencją dla energetyki tradycyjnej.

   Powrót       15 stycznia 2018       Energia   

Do 2020 roku wszystkie technologie produkcji energii elektrycznej z obecnie używanych źródeł odnawialnych powinny osiągnąć ceny mieszczące się w widełkach kosztów produkcji energii elektrycznej ze źródeł kopalnych, przy czym większość będzie się znajdowała przy dolnej granicy tego zakresu lub poniżej. To jeden z najważniejszych wniosków raportu(1) przedstawionego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) podczas jej ósmego walnego zebrania, które zgromadziło 13 stycznia 2018 r. w Abu Dabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) przedstawicieli 150 państw.

Zgodnie z panoramą "Koszty produkcji energii ze źródeł odnawialnych 2017", ceny energii wiatrowej i słonecznej powinny wynieść między 0,05 a 0,17 $/kWh (17–57 gr/kWh). Ewolucja ta oceniona jest przez Agencję jako prawdziwa zmiana paradygmatu na rynku produkcji energii elektrycznej.

Projekty osiągające 0,03 $/kWh

W 2017 roku przeciętny światowy koszt energii wiatrowej on-shore oraz fotowoltaiki wynosił 0,06 $/kWh dla pierwszej oraz 0,10 $/kWh dla drugiej. Ponadto, wyniki niektórych aukcji wskazują, że w przyszłości ceny będą niższe od tych średnich. Rekordowe ceny osiągnięte w aukcjach energii fotowoltaicznej w Dubaju, Meksyku, Peru, Chile, Abu Dabi i w Arabii Saudyjskiej w latach 2016 i 2017 potwierdzają, że koszt produkcji tej energii może zostać obniżony do 0,03 $/kWh już w 2018 roku.

Obniżka cen może być jeszcze większa. IRENA szacuje, że przy każdym podwojeniu światowej mocy zainstalowanej, koszty maleją: o 14 proc. dla morskiej energetyki wiatrowej, o 21 proc. dla naziemnej energetyki wiatrowej, o 30 proc. dla heliostatycznej energii słonecznej oraz o 35 proc. dla fotowoltaiki.

W przypadku energetyki wiatrowej, koszty jej produkcji obniżyły się o jedną czwartą od 2010 roku, prowadząc do sytuacji, w której naziemne wiatraki są teraz regularnie uruchamiane przy cenie 0,04 $/kWh. W 2020 roku średnia cena na światowym rynku powinna wynieść 0,05 $/kWh. Off-shore pozostaje trochę droższy, oscylując wokół 0,14 $/kWh dla farm powstałych w 2017 roku. Niemniej tutaj także wyniki aukcji karzą przypuszczać, że morska energetyka wiatrowa będzie do 2020 roku dostarczała energię elektryczną w cenie między 0,06 i 0,10 $/kWh.

Spadek kosztów energii elektrycznej ze słońca jest jeszcze bardziej widoczny: aż o 73 proc. od 2010 roku. Wynika on przede wszystkim z obniżenia cen modułów fotowoltaicznych o 81 proc. Choć ceny energii z fotowoltaiki utrzymują się dziś na poziomie 0,10 $/kWh, IRENA przewiduje spadek o połowę w ciągu najbliższych trzech lat, szacując jej przyszły średni koszt na 0,06 $/kWh. W przypadku energii termodynamicznej, której koszt produkcji oceniany jest dziś na 0,22 $/kWh, w 2020 roku powinna ona osiągnąć ceny najbardziej konkurencyjnych morskich farm wiatrowych – między 0,06 $/kWh i 0,10 $/kWh.

Philippe Collet, Actu-Environnement.com
Tłumaczenie: Marta Wojtkiewicz

Actu-EnvironnementMateriał został przygotowany we współpracy z francuską redakcją Actu-Environnement.com

Przypisy

1/ Renewable Power Generation Costs in 2017
http://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biometan elementem sine qua non zrównoważonego rozwoju firmy i kraju (03 kwietnia 2024)Ponad 43% udziału OZE w globalnej produkcji energii. Łączna moc to 3870 GW (02 kwietnia 2024)Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem (14 marca 2024)Nowy zarząd PGE. Dariusz Marzec prezesem (07 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony